Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива

Обавештавамо вас да ће од 1. марта 2019. године све информације везане за делокруг рада Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструтуре у области транспорта опасне робе бити доступне само на интернет презентацији www.mgsi.gov.rs

Законом о транспорту опасне робе (Сл. гласник РС бр. 104/16 од 31.12.2016. године), члан 77, престала је са радом Управа за транспорт опасног терета а надлежност је преузело Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Управа за транспорт опасног терета
17. децембар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНИМА ИСПИТА ЗА ВОЗАЧЕ У ПЕРИОДУ ОД ЈАНУАРА ДО ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре објављује распоред одржавања редовних испита за возачe возила за транспорт опасне робе (ADR) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године. Место одржавања испита је Београд, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, (зграда СИВ 3).

МЕСЕЦ ДАТУМ И ВРЕМЕ ИСПИТА
ДЕЦЕМБАР 27.12.2018. од 08 часова
28.12.2018. од 08 часова
ЈАНУАР 21.01.2019. од 12 часова
22.01.2019. од 12 часова
ФЕБРУАР 04.02.2019. од 12 часова
05.02.2019. од 12 часова
18.02.2019. од 12 часова
19.02.2019. од 12 часова
МАРТ 04.03.2019. од 12 часова
05.03.2019. од 12 часова
25.03.2019. од 12 часова
26.03.2019. од 12 часова
АПРИЛ 08.04.2019. од 12 часова
09.04.2019. од 12 часова
22.04.2019. од 12 часова
23.04.2019. од 12 часова
МАЈ 13.05.2019. од 12 часова
14.05.2019. од 12 часова
27.05.2019. од 12 часова
28.05.2019. од 12 часова
ЈУН 10.06.2019. од 12 часова
11.06.2019. од 12 часова
24.06.2019. од 12 часова
25.06.2019. од 12 часова
ЈУЛ 08.07.2019. од 12 часова
09.07.2019. од 12 часова
22.07.2019. од 12 часова
23.07.2019. од 12 часова
АВГУСТ 12.08.2019. од 12 часова
13.08.2019. од 12 часова
26.08.2019. од 12 часова
27.08.2019. од 12 часова
СЕПТЕМБАР 09.09.2019. од 12 часова
10.09.2019. од 12 часова
23.09.2019. од 12 часова
24.09.2019. од 12 часова
ОКТОБАР 14.10.2019. од 12 часова
15.10.2019. од 12 часова
28.10.2019. од 12 часова
29.10.2019. од 12 часова
НОВЕМБАР 12.11.2019. од 12 часова
13.11.2019. од 12 часова
25.11.2019. од 12 часова
26.11.2019. од 12 часова
ДЕЦЕМБАР 09.12.2019. од 12 часова
10.12.2019. од 12 часова
26.12.2019. од 08 часова
27.12.2019. од 08 часова

 

18. децембар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ

ИСПИТИ ЗА САВЕТНИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ У ТРАНСПОРТУ ОПАСНЕ РОБЕ ЗА 2019. ГОДИНУ БИЋЕ ОДРЖАНИ У СЛЕДЕЋИМ ТЕРМИНИМА:

  1. 21. март 2019. године (четвртак) од 10:00 часова;
  2. 04. јул.2019. године (четвртак) од 10,00 часова;
  3. 10. октобар 2019. године (четвртак) од 10,00 часова.

Испити се одржавају у Београду, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, (зграда СИВ 3).Пријаве се достављају искључиво у писаној форми, 20 дана пре заказаног термина.

Законом о транспорту опасног терета („Службени гласник Републике Србије” број 88/10) створени су услови за решавање питања транспорта опасног терета која препознају међународни потврђени споразуми у својим техничким прописима: ADR у друмском, RID у железничком, ADN у водном и ICAO TI у ваздушном саобраћају.

Од 01.01.2017. године у примени је Закон о транспорту опасне робе (Сл. гласник РС бр. 104/16 од 31.12.2016. године, у даљем тексту: Закон), којим је стављен ван снаге Закон о транспорту опасног терета. Законом о транспорту опасне робе (члан 77) престала је са радом Управа за транспорт опасног терета, а надлежност је преузело Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Закон посебно уређује обавезе учесника у транспорту опаснe робе.

Веома је важно да се препознају сви привредни субјекти и друга правна лица као учесници у транспорту опасне робе на које се односи Закон.

Појам учесника у транспорту опасне робе означава привредно друштво, друго правно лице или предузетника који је: пошиљалац, превозник, прималац, утоварач, пакер, пунилац, корисник контејнер цистерне или преносиве цистерне, организатор транспорта и давалац услуге претовара при промени вида саобраћаја у транспорту опасне робе.

За реализацију обавеза учесника у транспорту опасне робе, техничку подршку за спровођење Закона пружају овлашћена и именована тела за оцењивање усаглашености и овлашћена и лиценцирана привредна друштва или друга правна лица која стручно оспособљавају различите категорије лица - саветника за безбедност у транспорту опасне робе, возача возила за транспорт опасне робе, лице са посебним знањима у области ADN и сл.

Одредбе Закона се не примењују на примере наведене у ADR/ RID/ ADN део 1.

Адреса:
    Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
    Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе
    Одсек за транспорт опасне робе
    Омладинских бригада 1
    11070 Нови Београд

телефони:
    + 381 11 3122 780
    + 381 11 3122 781

mail: tor@mgsi.gov.rs

Пријављивање ванредног догађаја у транспорту опасне робе:
    +381 62 80 69 987

Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт