Насловна страна Актуелности О Управи Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОТ Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОТ Саветник за безбедност у транспорту опасног терета Возачи возила за ТОТ Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива
Управа за транспорт опасног терета

Законом о транспорту опасног терета („Службени гласник Републике Србије” број 88/10, у даљем тексту: Закон) створени су услови за решавање питања транспорта опасног терета која препознају међународни потврђени споразуми у својим техничким прописима: ADR у друмском, RID у железничком, ADN у водном и ICAO TI у ваздушном саобраћају.

Закон посебно уређује обавезе учесника у транспорту опасног терета.

Веома је важно да се препознају сви привредни субјекти и друга правна лица као учесници у транспорту опасног терета на које се односи Закон.

Појам учесника у транспорту опасног терета означава привредно друштво, друго правно лице или предузетника који је: пошиљалац, превозник, прималац, утоварач, пакер, пунилац, корисник контејнер цистерне или преносиве цистерне, организатор транспорта и давалац услуге претовара при промени вида саобраћаја у транспорту опасног терета.

За реализацију обавеза учесника у транспорту опасног терета, техничку подршку за спровођење Закона пружају овлашћена и именована тела за оцењивање усаглашености и овлашћена и лиценцирана привредна друштва или друга правна лица која стручно оспособљавају различите категорије лица - саветника за безбедност у транспорту опасног терета, возача возила за транспорт опасног терета, лице са посебним знањима у области ADN и сл.

Одредбе Закона се не примењују на примере наведене у ADR/ RID/ ADN део 1.

Адреса:
    Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
    Управа за транспорт опасног терета
    Омладинских бригада 1
    11070 Нови Београд

телефони:
    + 381 11 3122 780
    + 381 11 3122 781

mail: office@utot.gov.rs

Пријављивање ванредног догађаја у транспорту опасног терета:
    +381 62 80 69 987
    +381 62 80 69 984


Насловна страна О Управи Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт