Насловна страна Актуелности О Управи Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОТ Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОТ Саветник за безбедност у транспорту опасног терета Возачи возила за ТОТ Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива
Управа за транспорт опасног терета
22. март 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНИМА ИСПИТА ЗА ВОЗАЧЕ
У ПЕРИОДУ ОД 27.МАРТА ДО 29. АВГУСТА 2017. ГОДИНЕ

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре објављује распоред одржавања редовних испита за возачe возила за транспорт опасне робе (ADR) у периоду од 27. марта до 29. августа 2017. године. Место одржавања испита је Београд, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, (зграда СИВ 3).

МЕСЕЦ ДАТУМ И ВРЕМЕ ИСПИТА
март 27.03.2017. од 12 часова
28.03.2017. од 12 часова
април 10.04.2017. од 12 часова
11.04.2017. од 12 часова
24.04.2017. од 12 часова
25.04.2017. од 12 часова
мај 15.05.2017. од 12 часова
16.05.2017. од 12 часова
29.05.2017. од 12 часова
30.05.2017. од 12 часова
јун 12.06.2017. од 12. часова
13.06.2017. од 12 часова
26.06.2017. од 12. часова
27.06.2017. од 12 часова
јул 10.07.2017. од 12. часова
11.07.2017. од 12 часова
24.07.2017. од 12. часова
25.07.2017. од 12 часова
август 14.08.2017. од 12. часова
15.08.2017. од 12 часова
28.08.2017. од 12. часова
29.08.2017. од 12 часова

Законом о транспорту опасног терета („Службени гласник Републике Србије” број 88/10, у даљем тексту: Закон) створени су услови за решавање питања транспорта опасног терета која препознају међународни потврђени споразуми у својим техничким прописима: ADR у друмском, RID у железничком, ADN у водном и ICAO TI у ваздушном саобраћају.

Закон посебно уређује обавезе учесника у транспорту опасног терета.

Веома је важно да се препознају сви привредни субјекти и друга правна лица као учесници у транспорту опасног терета на које се односи Закон.

Појам учесника у транспорту опасног терета означава привредно друштво, друго правно лице или предузетника који је: пошиљалац, превозник, прималац, утоварач, пакер, пунилац, корисник контејнер цистерне или преносиве цистерне, организатор транспорта и давалац услуге претовара при промени вида саобраћаја у транспорту опасног терета.

За реализацију обавеза учесника у транспорту опасног терета, техничку подршку за спровођење Закона пружају овлашћена и именована тела за оцењивање усаглашености и овлашћена и лиценцирана привредна друштва или друга правна лица која стручно оспособљавају различите категорије лица - саветника за безбедност у транспорту опасног терета, возача возила за транспорт опасног терета, лице са посебним знањима у области ADN и сл.

Одредбе Закона се не примењују на примере наведене у ADR/ RID/ ADN део 1.

Адреса:
    Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
    Управа за транспорт опасног терета
    Омладинских бригада 1
    11070 Нови Београд

телефони:
    + 381 11 3122 780
    + 381 11 3122 781

mail: office@utot.gov.rs

Пријављивање ванредног догађаја у транспорту опасног терета:
    +381 62 80 69 987
    +381 62 80 69 984


Ново!!!

ИСПИТ ЗА САВЕТНИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ У ТРАНСПОРТУ опасне робе биће одржан у четвртак, 22. јуна 2017. године у 10:00 часова. Место полагања испита биће накнадно утврђено. Пријаве се достављају у писаној форми до 05. јуна 2017. године.

Извештај о успеху кандидата са испита одржаног 25. април 2017. године (.pdf)

Извештај о успеху кандидата са испита одржаног 24. април 2017. године (.pdf)

Извештај о успеху кандидата са испита одржаног 03. априла 2017. године (.docx)

 

Насловна страна О Управи Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт