Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива
Насловна страна » Архива » Актуелности

Актуелности - Архива

16. јун 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Испитни рок за кандидате који полажу стручни испит за Саветника за безбедност у транспорту опасног терета, биће одржан 30.06.2015. године у 10 часова, зграда (СИВ 3) Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Управа за транспорт опасног терета

18. март 2015.

НОВИ ТЕРМИН ИСПИТА ЗА САВЕТНИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА

Дана 03.04.2015. године одржаће се испит за Саветника за безбедност у транспорту опасног терета, на Саобраћајном факултету у Београду, Војводе Степе 305, сала 125 са почетком у 13.00 часова.

Управа за транспорт опасног терета

13. фебруар 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ
УЧЕСНИЦИМА У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА

У наредном периоду током 2015. године Управа ће посебну пажњу посветити контроли испуњености обавезе учесника у транспорту опасног терета (детаље видети на адреси: http://utot.gov.rs/ucesnici-tot.php ) да именују Саветника за безбедност у транспорту опасног терета (члан 18. Закона о транспорту опасног терета).

У циљу стварања услова учесницима у транспорту опасног терета да именују Саветника за безбедност у транспорту опасног терета (Саветник), Управа је током 2014. године организована четири испита и до сада издала више од 100 Сертификата за Саветника.

На молбу заинтересованих Управа је објавила списак Саветника (детаље видети на адреси: http://utot.gov.rs/savetnik-spisak-savetnika.php, који ће се допуњавати после следећих испита. (http://utot.gov.rs/ispiti-savetnici.php ).

Управа за транспорт опасног терета

28. jaнуар 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О УВОЗУ ПОКРЕТНЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ

Обавештавају се увозници покретне опреме под притиском која је намењена за транспорт гасова под притиском да за увоз боца, буради под притиском, свежњева боца и МЕГЦ (контејнер за гас са више елемената) морају обезбедити један од докумената којим се потрвђује усаглашености покретне опреме под притиском са захтевима Правилника о покретној опреми под притиском („Службени гласник РС”, бр. 30/14) и Европског споразума о међународном друмском транспорту опасног терета - ADR :

 1. Потврду о контролисању (контролисању и испитивању),
 2. решење о признању иностране исправе о усаглашености.

Потврду о контролисању (контролисању и испитивању) издаје једно од следећих Именованих тела за оцењивање усаглашености:

 1. ITC KONTROL doo Нови Београд, Гандијева 130, локал 9;
 2. PRO-ING doo Београд, Заплањска 86;
 3. PED INSPECT doo Београд, Кнегиње Зорке 26;
 4. ZAVOD ZA ZAVARIVANJE, ад Београд, Грчића Миленка 67;
 5. KONTROL INSPEKT doo Београд, Милана Мијалковића 1/7.

Решење о признању иностране исправе о усаглашености покретне опреме под притиском издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Управа за транспорт опасног терета, 11070 Нови Беград, Омладинских бригада 1, VI / 625 на основу Закона о транспорту опасног терета (члан 15.).

Објављивањем ОДЛУКЕ о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа (Прилог V A), које се очекује у најскорије време наведена обавеза ступа на снагу и приликом увоза царински службеник ће захтевати једну од наведених исправа.

Управа за транспорт опасног терета

27. jaнуар 2015.

Дана 26.1.2015. године у просторијама Управе за транспорт опасног терета одржан је састанак са представницима Именованих тела за оцењивање усаглашености возила за транспорт опасног терета на којем су додатно размотрени предлози Машинског факултета лабораторија ЦИАХ из Београда, ИНН Винча из Београда и Факултета инжењерских наука из Крагујевца примене захтева прописа АДР и Закона о транспорту опасног терета при контролисању појединих врста возила за транспорт опасног терета као и припрема јединствене процедуре за контролисање возила за добијање АДР сертификата.

Записник(.docx)

 Састанак са представницима Именованих тела за оцењивање усаглашености возила за транспорт опасног терета Састанак са представницима Именованих тела за оцењивање усаглашености возила за транспорт опасног терета
27. jaнуар 2015.

Дана 26.1.2015. године у просторијама Управе за транспорт опасног терета одржан је састанак са представницима Именованих тела за оцењивање усаглашености покретне опреме под притиском на којем су посебна Радна група за припрему смерница за контролисање покретне опреме под притиском предложила измене и допуне Правилника о покретној опреми под притиском којима се на јединствен и униформан начин решава питање контролисања боца за техничке гасове у целини као и могуће начине решавања утврђених отворених питања.

Управа за транспорт опасног терета

Записник(.doc)

21. jaнуар 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Молимо заинтересоване да размотре предложене корекције Правилника о програму начину и висини трошкова полагања испита за издавање сертификата о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту опасног терета.

Евентуалне сугестије доставите до 27.1.2015. године.

Управа за транспорт опасног терета

Правилник

26. децембар 2014.

Обавештење

Молимо вас да размотрите предложене измене

 1. Правилника о покретној опреми под притиском -Правилник(.doc)
 2. Правилника о условима у погледу стручне оспособљености које мора да испуњава овлашћено стручно лице које испитује посуду под притиском или цистерну за транспорт опасног терета, о обрасцу регистра овлашћених стручних лица и о изгледу жига -Правилник(.doc)

и евентуалне сугестије доставите до 12.01.2015. године.

20. октобар 2014.

Дана 17.10.2010. године одржан је испит за саветника за безбедност у транспорту опасног терета. Највећи број кандидата се пријавио за комбинацију испита за саветника АДР/РИД и према резултатима на испиту, ова група је показала најбољу припремљеност до сада. Детаљније о пролазности кандидата погледати на страници Саветник за безебедност у транспорту опасног терета, Обавештења.

испит за саветника за безбедност у транспорту опасног терета

 

30. септембар 2014.

Дана 29.09.2014. у просторијама Управе за транспорт опасног терета одржан је трећи састанак са представницима Именованих тела за оцењивање усаглашености покретне опреме под притиском на којем су додатно разматрана питања Упутства за кориснике услуга именованих тела, оцењивања усаглашености произведене покретне опреме под притиском, затим додатно је размотрен обим и структура знања Овлашћеног стручног лица за испитивање покретне опреме под притиском као и питања старосне границе боца у употреби у Републици Србији...

трећи састанак са представницима Именованих тела за оцењивање усаглашености покретне опреме под притиском

Преузмите записник са састанка(.doc)

 

15. септембар 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ
УЧЕСНИЦИМА У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА У ВОДНОМ САОБРАЋАЈУ

Примена Европског споразума о међународном транспорту опасног терета у водном саобраћају (ADN) у Републици Србији је обавезујућа за све учасника у транспорту опасног терета чланом 8. Закона о транспорту опасног терета.

Сваке две године Административни комитет Економске комисије УН за Европу доноси измене и допуне ADN (техничких прописа у прилогу споразума).

У Републици Србији на снази је ADN 2013 (на сајту Управе) и у припреми су измене и допуне за ADN 2015, које ће такође по доношењу бити објављене званично и на сајту Управе а ступају на снагу најкасније од 1.7.2015. сходно прелазним одредбама.

Изабрали смо да вам представимо неке од измена, и то:

1. када је реч о противпожарним апаратима измена гласи:

a. " Противпожарни апарати произведени, тестирани, одобрени и означени у складу са одредбама који се примењују у земљи производње . Одредбе које су примењене у земљи производње "означавају примењиве одредбе у земљи производње или који важе у земљи употребе. Апарати за гашење пожара у оквиру овог уноса обухватају:

i. ручни преносни апарати за гашење пожара;

ii. апарати за гашење пожара за уградњу у ваздухоплов;

iii. апарати за гашење пожара, монтирани на точковe, којима се ручно управља;

iv. опрема или машине за гашење пожара, монтиранa на точковe, или платформама на точковима или колицима које се превозе као (мале) приколице, и

v. апарати за гашење пожара састављени од некотрљајућег бурета и опреме под притиском, којима се рукује, нпр, виљушкаром или дизалицом када се утовара или истовара .“

2. За контролу бродова примењиваће се и нова чек листа. Чек листа ће бити објављена у Правилнику о критеријумима по којима се класификују повреде прописа о транспорту опасног терета према категорији опасности.

Вашу пажњу усмеравамо и на обавезу именовања Саветника за безбедност у транспорту опасног терета у водном саобраћају што поред ADN утврђује и Закон о транспорту опасног терета. Управа је од јуна ове године лиценцирала привредна друштва за обуку кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасног терета у водном саобраћају и одржала неколико испита за саветника за безбедност у транспорту опасног терета у водном саобраћају.

У наредном периоду обавезу именовања саветника за безбедност од стране сваког учесника у транспорту опасног терета у водном саобраћају провераваће инспектори Управе.

Управа за транспорт опасног терета

 

8. септембар 2014.

ПРЕДЛОЗИ НОВИХ ПРАВИЛНИКА У ПРОЦЕДУРИ ДОНОШЕЊА:

- о програму и начину полагања испита за стручну оспособљеност за возача возила за транспорт опасног терета, саставу комисије и износу трошкова полагања испита (.doc),

- о условима за издавање, односно одузимање овлашћења за стручно оспособљавање кандидата за возача возила за транспорт опасног терета (.doc)

са унетим корекцијама са састанка од 29.8.2014.године. Додатни предлози за корекције, достављени мејлом до 4.9.2014., које карактеришу дијаметрално различити ставови организатора стручног оспособљавања и предлози којима се поново отварају питања која су већ решена, углавном нису могли бити уграђени у одредбе правилника.

Управа за транспорт опасног терета

 

3. септембар 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ ОРГАНИЗАТОРИМА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ВОЗАЧА

Почев од 11.9.2014. године испити из ОСНОВА ТРАНСПОРТА ОПАСНОГ ТЕРЕТА ЈЕ СА ПИТАЊИМА СА ПОНУЂЕНИМ ОДГОВОРИМА НА ЗАОКРУЖИВАЊЕ, ЗА ПРОЛАЗНОСТ ЈЕ ПОТРЕБНО 80% ТАЧНИХ ОДГОВОРА НА ПИТАЊА, према усаглашеном предлогу Правилника о програму и начину полагања испита за возача... Комуникација организатора стручног оспособљавања возача остаје каква је сада, са међусобном потврдом пријема обавештења о обуци, сатници испита и истицањем на сајту Управе сатнице испита и Успешности кандидата после испита.

Управа за транспорт опасног терета

1. септембар 2014.

ЗАВРШНЕ ВЕРЗИЈЕ ПРЕДЛОГА НОВИХ ПРАВИЛНИКА

- о програму и начину полагања испита за стручну оспосбљеност за обављање послова возача возила за транспорт опасног терета, саставу комисије и износу трошкова полагања испита (.doc),

- о условима за издавање, односно одузимање овлашћења за стручно оспособљавање кандидата за возача возила за транспорт опасног терета (.doc)

са унетим усаглашеним корекцијама, према закључку са састанка од 29.08.2014., доступне су на увид, за евентуални предлог корекције који је промакао пажњи, до 04.09.2014. пре упућивања на мишљења у процедури доношења.

Записник са редовног састанка (.docx)

 

23. јул 2014.

СПИСAК ПOЗИВA НA БРOJ ЗA УПЛAТУ ТAКСE ЗA СВРХУ ПO ЧЛAНУ
ЗAКOНA O ТРAНСПOРТУ OПAСНOГ ТEРEТA

Преузмите документ (.xls)

14. јул 2014.

ОБАВЕШТАВАМО
ОРГАНИЗАТОРЕ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ВОЗАЧА

У оквиру побољшања процедуре испита (укључујући најаву обуке, пријаву тачног броја кандидата по врсти испита, распоред испита са часовима) за возача возила за транспорт опасног терета, на подјезичку „Обавештења“ језичка „Возачи возила за ТОТ“ може се преузети Извештај о успеху кандидата са последњег испита од 10.07.2014.

Управа за транспорт опасног терета

Списaк пoзивa нa брoj зa уплaту тaксe зa сврху у пo члaну Зaкoнa o трaнспoрту oпaснoг тeрeтa (.dоcx)

22. мај 2014.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Дана 14.5.2014. године приликом подела Лиценци за стручно оспособљавање кандидата за Саветника за безбедност у транспорту опасног терета у Управи за транспорт опасног терета, одржан је састанак на којем су утврђени:

 • критеријуми за формирање испитних питања,
 • објављивање каталога питања са испита, као и
 • термини за организацију испита од којих је објављен први 14.6.2014. године.

Заинтересована лица за стицање Сертификата за саветника за безбедност у транспорту опасног терета према закону о транспорту опасног терета и потврђеним споразумима за међународни транспорт опасног терета ADR, RID и ADN могу се код Лиценцираног организатора (видети језичак: Лиценце за обуке Саветника) информисати о наредним терминима у којима ће бити организован следећи испит у складу са Правилником о програму, начину и висини трошкова полагања испита за издавање сертификата о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту опасног терета, одредбе чл. 6. и 7., које се односе на минималан број кандидата за организовање испита.

Управа за транспорт опасног терета

5. мај 2014.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
УЧЕСНИЦИМА У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА

Организатори стручног оспособљавања кандидата за Саветника за безбедност у транспорту опасног терета у друмском (ADR), железничком (RID) и водном (ADN) саобраћају који су испунили услове према Правилнику о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно друго правно лице којем се издаје Лиценца за стручно оспособљавње кандидата за Саветника, су:

1. Институт за нуклеарне науке "Винча", п.фах 522, Београд за ADR и RID
2. Машински факултет Београд -Лабораторија ЦИАХ, Краљице Марије 16 за ADR и RID
3. Машински факултет у Нишу, Александра Медведева 14, за ADR и RID
4. "ТРИГОН ИНЖИЊЕРИНГ" Земун, 22.октобра 27 за ADR, RID и ADN
5. "ЦОТОТ" Нови Сад, Максима Горког 39 за ADR, RID и ADN
6. "ИНКОЛАН" Ниш, Цара Душана 101/IX/3 за ADR и RID
7. "ПЛАМЕН 014" Ваљево, Косте Абрашевића 7 за ADR и RID

Управа за транспорт опасног терета

27. јануар 2014.

ПОЗИВ

заинтересованим за стручно оспособљавање кандидата за

Саветника за безбедност у транспорту опасног терета

С обзиром да су се објављивањем ADR 2013 и ADN 2013 стекли услови за почетак стручног оспособљавања кандидата за Саветника за безбедност у транспорту опасног терета у Републици Србији, молимо заинтересоване за стицање Лиценце за стручно оспособљавање кандидата за Саветника за безбедност у транспорту опасног терета да, до 28.02.2014. године, поднесу Управи за транспорт опасног терета документацију у складу са Правилником о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно друго правно лице којем се издаје Лиценца за стручно оспособљавање кандидата за Саветника, као и обрасцу Лиценце, и доказе о уплати општих такси, уз захтев (према тарифном броју 1) и за решење за Лиценцу (према тарифном броју 9 ) са позивом на број према општини седишта привредног друштва, односно правног лица.

24. јануар 2014.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Надовезујући се на досадашња саопштења Управе за транспорт опасног терета (Управа) везана за ТНГ боце за гас за домаћинство, сматрамо за обавезу да Вас додатно информишемо о ризицима којима се излажу грађани и о напорима које Управа предузима за решавање безбедносних ризика и за снабдевање тржишта гасом у технички исправним ТНГ боцама.

Транзиција прописа који уређују покретну опрему под притиском (и ТНГ боце), је комплексна и њене последице нису лаке ни за дистрибутере гаса у боцама, ни за пунионице гаса, ни за грађане који користе гас у ТНГ боцама.

Додатно оптерећење представља чињеница да су се на тржишту Србије појавиле ТНГ боца којима је истекао рок техничке исправности, за које не постоји техничка документација због чега такве ТНГ боце неће моћи да уђу у систем (контролисања, обележавања, и легалне дистрибуције гаса за домаћинства) који се успоставља новим Правилником о покретној опреми под притиском, чије објављивање се очекује до краја јануара 2014. године. Овим правилником утврђује се одговорност за техничку исправност ТНГ боца, што укључује поставање препознатљивих обележја сваког дистрибутера и пунионице гаса (и различите боје боца) у ТНГ боцама.

Велики безбедносни ризик за грађане представља дистрибуција гаса у ТНГ боцама којима је истекао рок техничке исправности - ревизија (преко 10 година) јер поједини дистрибутери крше законске одредбе по којима Управа предузима мере у оквиру својих надлежности али и у сарадњи са колегама из других министарстава.

Нарочито велики ризик по безбедност грађана са могућим трагичним последицама, представља пуњење ТНГ боца гасом на пумпама за ауто гас помоћу адаптера када се услед не контролисања тежине боце и препуњености отвара могућност оштећења тела боце или вентила.

Молимо грађане да не пуне ТНГ боце гасом на аутопунионицама, да се не поведу за можда лакшим начином (у неким ситуацијама) доласка до пуне ТНГ боце, јер тиме доводе у опасност живот и здравље својих најмилијих о чему сведоче несреће из 2013. године у којима су чланови породица тешко повређени, у којима су породице претрпеле велику материјалну штету.

Истичемо да таквим пуњењем грађани себи чине материјалну штету користећи гас који није произведен и намењен за употребу у домаћинству. Различит је стандард по којем се производи гас за употребу у домаћинству од стандарда по којем се производи гас за погон мотора аутомобила тј, различит је однос пропана и бутана у смеси.

Дакле, ризик пуњења ТНГ боца помоћу адаптера на аутопунионици састоји се у чињеници да није позната количина гаса у течној фази у ТНГ боци пре пуњења, да се боца после пуњења не вага чиме се услед препуњености повећава притисак у ТНГ боци. Повећан притисак у од препуњавања додатно се повећава због промене температуре околине ТНГ боце (ако је поред извора топлоте, на сунчаном месту,...) и тада се притисак са неколико десетина bar подиже на 100 bar па и више, чиме ТНГ боца постаје права бомба у просторији у којој се налази.

Најчешћи технички недостаци који се појављују код тако пуњених ТНГ боца су попуштање вентила што за последицу има цурење гаса у просторију као и деформацију тела боце тзв. надуване боце, као на фотографији.

Плинске боце

Додатна последица за буџет грађана је што такве ТНГ боце неће моћи да замене за исправне напуњене ТНГ боце код легалних дистрибутера или пунионица. Уколико се те, небезбедне или деформисане боце, поново пуне преко адаптера на аутопунионици директно се излажу тешким последицама по живот и здравље чланови породице (али и други грађани у непосредном окружењу). О материјалној штети не треба ни говорити.

Истичемо да има примера добре праксе када пунионице и дистрибутери гаса примењују прописану процедуру, после пуњења вагају сваку боцу (препуњена се враћа и празни а недопуњена допуњава), опремају боце пломбом и упутством грађанима за исправно руковање и са телефонима за рекламације грађана у ситуацијама у којима нпр. вентилом није могуће руковање, или је пуна боца постала лака, односно уколико гас истиче на вентилу – што је у складу са европским стандардом који се постепено уводи у наше законодавство. Овим гарантују купцима да је боца технички исправна, напуњена према пропису и безбедна при исправној употреби.

Управа у сарадњи са тржишном инспекцијом предузима хитне мере против нелегалних пунионица (укључујући бензинске пумпе) с обзиром да учествују у поступцима који за последицу имају директно угрожавање безбедности грађана, који и сами сносе део одговорности пуњењем на таквим местима.

Одржан је инструктивни састанак Управе са дистрибутерима и пунионицама боца, испитним и контролним телима за ревизију боца на којем су презентирана нова правила која доноси Правилник о покретној опреми под притиском, заједно са одредбама потврђеног европског споразума о међународном друмском транспорту опасног терета (АДР 2013), који је објављен 17.12.2013. године, у погледу техничке исправности, обележавања и означавања али и обавеза власника, дистрибутера, увозника... Припремљем је следећи састанак за 28.1.2014. године за додатно разматрање питања са претходног састанка у циљу отклањања препрека до 01.5.2014. године када почиње примена Правилника о покретној опреми под притиском и обавеза за дистрибутере и пуниониоце гаса да на тржиште испоручују својим логом обележене ТНГ боце. Управа је ће до тада да именује тела за оцењивање усаглашености која ће обављати послове контролисања усаглашености техничке исправности боца са важећим прописима.

УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА

29. новембар 2013.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЈАВНОМ ПРЕДСТАВЉАЊУ ПРЕДЛОГА ПРАВИЛНИКА :

О ПОКРЕТНОЈ ОПРЕМИ ПОД ПРИТИСКОМ И ИМЕНОВАНОМ ТЕЛУ
О НАЧИНУ ПРЕГЛЕДА ПОСУДЕ ВОЗИЛА И ИМЕНОВАНОМ ТЕЛУ
О УСЛОВИМА ЗА ВОЗИЛО И ИМЕНОВАНО ТЕЛО

Место: Београд
Датум: 03.12.2013. године
Време: 10.00
Локација: Машински факултет, Краљице Марије 16, V спрат сала 514

Позивамо заинтересоване за учешће на јавном представљању Предлога правилника који ближе уређују:

 • покретну опрему под притиском и услове за именовано тело за оцењивање усаглашености
 • начин прегледа и обележавање посуде возила за транспорт опасног терета и услове за именовано тело за оцењивање усаглашености
 • услове за возило за транспорт одређеног опасног терета и услове за именовано тело за оцењивање усаглашености.

Разматрања предлога правилника на јавној расправи подразумева и достављање предлога корекција појединих одредби, пожељно у писаној форми.

Радни материјал:

Управа за транспорт опасног терета

28. август 2013.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо грађане Републике Србије да не пуне ТНГ боце (плинске боце) за домаћинство на пунионицама аутогаса, помоћу адаптера због изузетно високих ризика по безбедност грађана на местима пуњења као и коришћење тако напуњених ТНГ боца у домаћинству.

Управа за транспорт опасног терета

18. јул 2013.

Обавештење заинтересованим за набавку возила цистерне или цистерне полуприколице

На основу Закона о транспорту опасног терета и припреми је Предлог правилника о условима које мора да испуни возило за транспорт опасног терета, начину прегледа и обележавања посуде возила и условима за именовање тела за оцењивање усаглашености возила за транспорт одређеног опасног терета, који детаљно утврђује услове и начин на који сва возила цистерне, (цистерне полуприколице), која сада имају недостатке у погледу техничке документације и обележја, морати да испуне одговарајуће услове у погледу техничке документације и нових обележја како би могла добити Сертификат о одобрењу за возило за транспорт одређеног опасног терета (ADR 9.1).

После 1. септембра 2013. године неће бити могуће први пут добити Сертификат о одобрењу за возило за транспорт одређеног опасног терета у складу са ADR 9.1 за одговарајућу категорију возила EX/II, EX/III, FL, AT, OX и MEMU, уколико техничка документација није комплетна или уколико недостаје обележје.

 

УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА

01. јун 2013.

Нови сертификат за возача возила за транспорт опасног терета

Нови сертификат за возача возила за транспорт опасног терета

Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт