Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива
Насловна страна » Архива » Обавештења

Обавештења - Архива

07. фебруар 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНИМА ИСПИТА ЗА ВОЗАЧЕ У ФЕБРУАРУ И МАРТУ 2017. ГОДИНЕ

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре објављује термине одржавања редовних испита за возачe возила за транспорт опасне робе (ADR) у фебруару и марту 2017. године. Место одржавања испита је Београд, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, (зграда СИВ 3). Тачна сатница одржавања испита биће објављена два дана пре одржавања испита.

Редовни термини одржавања испита за месеце фебруар и март 2017. године:

Датум одржавања испита Крајњи рок за предају захтева
24. фебруар 2017. 17. фебруар 2017.
3. март 2017. 24. фебруар 2017.
10. март 2017. 3. март 2017.
17. март 2017. 10. март 2017.
24. март 2017. 17. март 2017.
31. март 2017. 24. март 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ ОРГАНИЗАТОРИМА СТРУЧНОГ
ОСПОСОБЉАВАЊА ВОЗАЧА

Почев од 11.9.2014. године испити из ОСНОВА ТРАНСПОРТА ОПАСНОГ ТЕРЕТА ЈЕ СА ПИТАЊИМА СА ПОНУЂЕНИМ ОДГОВОРИМА НА ЗАОКРУЖИВАЊЕ, ЗА ПРОЛАЗНОСТ ЈЕ ПОТРЕБНО 80% ТАЧНИХ ОДГОВОРА НА ПИТАЊА, према усаглашеном предлогу Правилника о програму и начину полагања испита за возача... Комуникација организатора стручног оспособљавања возача остаје каква је сада, са међусобном потврдом пријема обавештења о обуци, сатници испита и истицањем на сајту Управе сатнице испита и Успешности кандидата после испита.

Управа за транспорт опасног терета

НОВИ КАТАЛОГ ПИТАЊА

Обавештавамо Организаторе стручног оспособљавања возача возила за ТОТ да је припремљен нов „Каталог задатака – из основа транспорта опасног терета“, који ће заменити садашњи „Каталог испитних питања – основна обука“ у августу месецу ове године, после допуне броја питања и евентуалних корекција, највероватније за други термин испита.

Предлоге за корекцију задатака из новог каталога, молимо вас да доставите до 1.8.2014. године.

Управа за транспорт опасног терета


01. фебруар 2017.

ИСПИТ ЗА ВОЗАЧЕ ВОЗИЛА ADR 09.02.2017.
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ДО 03.02.2017.

Испит за возаче возила ADR биће одржан у четвртак 09. фебруара 2017. године. Крајњи рок за подношење захтева односно пријаве за испит је петак 3. фебруар 2017. године. Захтев се подноси на писарници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у згради СИВ 3, ул. Омладинских бригада бр. 1, Нови Београд. Захтев се може упутити и путем поште, сходно Закону о општем управном поступку.
Сваки кандидат појединачно подноси захтев. Кандидат може давањем писаног пуномоћја овластити друго лице за подношење захтева, преузимање писмена, преузимање сертификата и слично. Сходно чл. 50. Закона о општем управном поступку, пуномоћје се може дати у облику приватне исправе. Уколико постоји пуномоћје, мора се приложити уз захтев.

28. децембар 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ВАНРЕДНОГ ИСПИТНОГ РОКА ЗА
ВОЗАЧЕ ВОЗИЛА У ТОТ

Обавештавамо вас да је Управа за транспорт опасног терета утврдила ванреди испитни рок за полагање стручног испита за возаче возила у ТОТ, дана 14. јануара 2016. године у Београду, ул. Омладинских бригада 1 (СИВ 3).

Управа за транспорт опасног терета

14. децембар 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Управа за транспорт опасног терета ће у 2016. години организовати стручне испите кандидата за возаче возила за транспорт опасног терета у Београду ул. Омладинских бригада 1 (зграда СИВ 3), према следећем распореду:

јануар 28.1.2016.
фебруар 11.2.2016.
25.2.2016.
март 10.3.2016.
24.3.2016.
април 07.4.2016.
21.4.2016.
мај 12.5.2016.
26.5.2016.
јун 09.6.2016.
23.6.2016.
јул 07.7.2016.
21.7.2016.
август 11.8.2016.
25.8.2016.
септембар 15.9.2016.
29.9.2016.
октобар 13.10.2016.
27.10.2016.
новембар 10.11.2016.
24.11.2016.
децембар 08.12.2016.
22.12.2016.

Управа за транспорт опасног терета

07. децембар 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ВАНРЕДНОГ ИСПИТНОГ РОКА ЗА
ВОЗАЧЕ ВОЗИЛА У ТОТ

Обавештавамо вас да је на захтев организатора стручног оспособљавања за возаче возила у ТОТ, Управа организовала ванреди испитни рок за полагање испита, који ће се одржати 29. децембра.2015. године у Београду ул. Омладинских бригада 1 (зграда СИВ 3). Испит заказан за 24. децембар 2015. године биће одржан како је планирано.

Управа за транспорт опасног терета

10. март 2015.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У циљу разјашњења начина попуњавања Контролне листе возача пре отпочињања транспорта опасног терета у прилогу је Инструкција којом се појашњава и поједностављује попуњавање овог документа.

Преузмите Инструкцију (.doc)

Управа за транспорт опасног терета

2. април 2015.

Дана 02.4.2015. године одржан је састанак са Именованим телима за оцењивање усаглашености возила за транспорт опасног терета на којем је детаљно размотрена листа Провера усаглашености возила за транспорт опасног терета са захтевима Одељка 9.2.3 АДР.

Записник(.docx)

Управа за транспрт опасног терета

30. март 2015.

Дана 24.03.2015. године у просторијама Управе за транспорт опасног терета одржан је састанак са представницима Именованих тела за оцењивање усаглашености покретне опреме под притиском и пунионица техничких гасова на којем су разматране формулације појединих одредби у изменама Закона о транспорту опасног терета.

Састанак са представницима Именованих тела за оцењивање усаглашености покретне опреме под притиском

Записник(.doc)

Управа за транспрт опасног терета

27. фебруар 2015.

Дана 09.2.2015. године у просторијама Управе за транспорт опасног терета одржан је састанак са представницима Именованих тела за оцењивање усаглашености возила за транспорт опасног терета за који је ФТН Нови Сад доставио радни материјал за јединствеену процедуру контролисања. Поред аспеката јединствене процеуре, на састанку су разматрана питања обавезности хомологационих саопштења код новопроизведених возила. С обзиром да је материјал ФТН Нови Сад приспео уочи састанка осталим Именованим телима је потребно додатно време како би у писаној форми доставили своје виђење предложеног материјала и на следећем састанку размотрили појединости.

Записник(.doc)

Управа за транспрт опасног терета

27. фебруар 2015.

Дана 25. фебруара 2015. године у Управи за транспорт опасног терета одржан је састанак са Именованим телима за оцењивање усаглашености возила на којем су разматрене одредбе Нацрта уредбе за транспорт опасног терета тракторима и прикључним возилима као би се ова материја први пут у Србији уредила у складу са безбедносним захтевима важећих прописа.

Записник

Управа за транспорт опасног терета

13. фебруар 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ
УЧЕСНИЦИМА У ТРАНСПОРТУ ОПАСНЕ РОБЕ

У наредном периоду током 2015. године Управа ће посебну пажњу посветити контроли испуњености обавезе учесника у транспорту опасног терета (детаље видети на адреси: http://utot.gov.rs/ucesnici-tot.php ) да именују Саветника за безбедност у транспорту опасног терета (члан 18. Закона о транспорту опасног терета).

У циљу стварања услова учесницима у транспорту опасног терета да именују Саветника за безбедност у транспорту опасног терета (Саветник), Управа је током 2014. године организована четири испита и до сада издала више од 100 Сертификата за Саветника.

Управа за транспорт опасног терета

10. фебруар 2015.

Дана 9. фебруара 2015. године у Управи за транспорт опаосног терета одржан је редован састанак са Именованим телима за оцењивање усаглашености возила на којем је размотрено више изузетно значајних питања о начину уређења јединствене процедуре контролисања, фото и техничке документације о контролисању возила која први пут улазе у систем АДР Сертификата.

С обзиром на обим и комплексност отвореног питања, које никада раније није решавано заједнички, закључак је да се за наредни састанак припреме ставови о појединостима полазног материјала "чек листе" коју је припремио ФТН Нови Сад...

Записник

Управа за транспорт опасног терета

10. фебруар 2015.

Дана 06.02.2015. године одржан је састанак са организаторима стручног оспособљавања кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасног терета на којем је разматрано питање започетих активности на корекцијама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања испита за издавање сертификата о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту опасног терета у циљу појашњења начина бодовања питања у тесту, начина остварења признања општег дела теста са претходно положеног испита, услова стручне спреме, претходног искуства и сл.

Управа за транспорт опасног терета

Записник

30. jaнуар 2015.

Дана 29.01.2015. године у просторијама Управе за транспорт опасног терета одржан је састанак са ИТОУ и пунионицама техничких гасова у вези припреме измене и допуне Правилнка о ПОПП и уређења обавеза и одговоности у систему "празна за пуна боца" са аспекта техничке исправности ПОПП.

Записник(.doc)

27. jaнуар 2015.

Дана 26.1.2015. године у просторијама Управе за транспорт опасног терета одржан је састанак са представницима Именованих тела за оцењивање усаглашености возила за транспорт опасног терета на којем су додатно размотрени предлози Машинског факултета лабораторија ЦИАХ из Београда, ИНН Винча из Београда и Факултета инжењерских наука из Крагујевца примене захтева прописа АДР и Закона о транспорту опасног терета при контролисању појединих врста возила за транспорт опасног терета као и припрема јединствене процедуре за контролисање возила за добијање АДР сертификата.

Записник(.docx)

 Састанак са представницима Именованих тела за оцењивање усаглашености возила за транспорт опасног терета  Састанак са представницима Именованих тела за оцењивање усаглашености возила за транспорт опасног терета
27. jaнуар 2015.

Дана 26.1.2015. године у просторијама Управе за транспорт опасног терета одржан је састанак са представницима Именованих тела за оцењивање усаглашености покретне опреме под притиском на којем су посебна Радна група за припрему смерница за контролисање покретне опреме под притиском предложила измене и допуне Правилника о покретној опреми под притиском којима се на јединствен и униформан начин решава питање контролисања боца за техничке гасове у целини као и могуће начине решавања утврђених отворених питања.

Управа за транспорт опасног терета

Записник(.doc)

22. jaнуар 2015.

Обавештење

Дана 16.1.2015. године у просторијама Управе за транспорт опасног терета одржан је састанак са представницима Именованих тела за оцењивање усаглашености возила за транспорт опасног терета на којем су размотрени предлози Машинског факултета лабораторија ЦИАХ из Београда, ИНН Винча из Београда и Факултета инжењерских наука из Крагујевца примене захтева прописа АДР и Закона о транспорту опасног терета при контролисању појединих врста возила за транспорт опасног терета код којих су уочени недостаци везано за хомологацију .

Записник (.docx)

22. jaнуар 2015.

Обавештење

Дана 16.1.2015. године у просторијама Управе за транспорт опасног терета одржан је састанак са представницима Именованих тела за оцењивање усаглашености покретне опреме под притиском на којем су у завршној форми опредељене компетенције Овлашћеног стручног лица и начин доказивања компетенција као и посебна Радна група за припрему смерница за контролисање покретне опреме под притиском уз предложене измене и допуне Правилника о покретној опреми под притиском којима се на јединствен и униформан начин решава питање контролисања боца за техничке гасове у целини.

Записник (.docx)

21. jaнуар 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Молимо заинтересоване да размотре предложене корекције Правилника о програму начину и висини трошкова полагања испита за издавање сертификата о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту опасног терета.

Евентуалне сугестије доставите до 27.1.2015. године.

Управа за транспорт опасног терета

Правилник

26. децембар 2014.

Обавештење

Молимо вас да размотрите предложене измене

  1. Правилника о покретној опреми под притиском -Правилник(.doc)
  2. Правилника о условима у погледу стручне оспособљености које мора да испуњава овлашћено стручно лице које испитује посуду под притиском или цистерну за транспорт опасног терета, о обрасцу регистра овлашћених стручних лица и о изгледу жига -Правилник(.doc)

и евентуалне сугестије доставите до 12.01.2015. године.

23. децембар 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Управа за транспорт опасног терета ће у 2015. години организовати стручне испите кандидата за возаче возила за транспорт опасног терета у Београду ул. Омладинских бригада 1 (зграда СИВ 3), према следећем распореду:

јануар 22.1.2015.
фебруар 12.2.2015.
26.2.2015.
март 12.3.2015.
26.3.2015.
април 09.4.2015.
23.4.2015.
мај 07.5.2015.
21.5.2015.
јун 11.6.2015.
25.6.2015.
јул 09.7.2015.
23.7.2015.
август 13.8.2015.
27.8.2015.
септембар 10.9.2015.
24.9.2015.
октобар 08.10.2015.
22.10.2015.
новембар 12.11.2015.
26.11.2015.
децембар 10.12.2015.
24.12.2015.

Управа за транспорт опасног терета

10. новембар 2014.

Дана 07.11.2014. године у просторијама Управе за транспорт опасног терета је четврти састанак са представницима Именованих тела за оцењивање усаглашености покретне опреме под притиском и Акредитационог тела Србије, на којем су опредељене компетенције Овлашћеног стручног лица и начин доказивања компетенција као и завршна верзија Упутства оцењивање усаглашености покретне опреме под притиском као и размотрени су предлози измена Правилника о покретној опреми под притиском којима се решава питање боца за техничке гасове у целини.

четврти састанак са представницима Именованих тела за оцењивање усаглашености покретне опреме под притиском

Преузмите записник са састанка(.doc)

 

30. септембар 2014.

Дана 29.09.2014. у просторијама Управе за транспорт опасног терета одржан је трећи састанак са представницима Именованих тела за оцењивање усаглашености покретне опреме под притиском на којем су додатно разматрана питања Упутства за кориснике услуга именованих тела, оцењивања усаглашености произведене покретне опреме под притиском, затим додатно је размотрен обим и структура знања Овлашћеног стручног лица за испитивање покретне опреме под притиском као и питања старосне границе боца у употреби у Републици Србији...

трећи састанак са представницима Именованих тела за оцењивање усаглашености покретне опреме под притиском

Преузмите записник са састанка(.doc)

 

12. септембар 2014.

Дана 10.09.2014. у просторијама Управе за транспорт опасног терета одржан је други састанак са представницима Именованих тела за оцењивање усаглашености покретне опреме под притиском на којем су разматрана питања припреме Упутства за кориснике услуга именованих тела, оцењивања усаглашености произведене покретне опреме под притиском и обима и структуре знања Овлашћеног стручног лица за испитивање покретне опреме под притиском као и врсте и начина издавања исправа....

састанак са представницима Именованих тела за оцењивање усаглашености покретне опреме под притиском

Преузмите записник са састанка(.doc)

 

21. јул 2014.

Закључци са састанка са Именованим телима са оценом усаглашености

3. април 2014.

Позив привредним друштвима заинтересованим да буду именовани за оцењивање усаглашености покретне опреме под притиском и позив заинтересованим лицима за подношење захтева за добијање овлашћења

19. март 2014.

Правилник о покретној опреми под притиском уводи Директиву 2010/35 у правни систем Републике Србије и уз део о Именованим телима заокружује нормативну основу за уређење ове области с аспекта обавеза свих који стављају и испоручују на тржиште покретну опрему под притиском.

Основна карактеристика овог Правилника је да се примењује заједно са одредбама АДР (Европским споразум о међународном друмском транспорту опасног терета) како у погледу стандарда за конструкцију и испитивање покретне опреме под притиском тако и обележавања и означавања до општих услова за контролно тело, контролисања и испитивања при различитим врстама оцењивања усаглашености.

Позивамо заинтересоване да се обрате Управи са евентуалним питањима.

Правилник о покретној опреми под притиском

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ИСПИТНИ РОК 27. ФЕБРУАРА 2015. ГОДИНЕ
САЛА 549 V спрат

Време бр.
8:00
 
ИСПИТ ОСНОВНОГ ПОЗНАВАЊА ТРАНСПОРТА ОПАСНОГ ТЕРЕТА
Кандидати који полажу само основни
- Инкоплан
- Тригон
 

10
18

28
9:00
 
 
 
ИСПИТ ОСНОВНОГ ПОЗНАВАЊА ТРАНСПОРТА ОПАСНОГ ТЕРЕТА - Кандидати који полажу само основни
- Пламен
- Рицо
- АДР Центрум
- Цотот

 
14
4
3
2

23

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ИСПИТНИ РОК 26. ФЕБРУАРА 2015. ГОДИНЕ

Центар Основни + специјал. Само Основни Обнова основнг + Специјал Цистерне Цист.обн Кл1 Кл7. Обнова К1 и К7.
Институт за превентиву 35 1  - 35  - - - -
РИЦО - 4 1 - - -    
Тригон  27  18 8  27 8  2  2  1 + 1
ЦОТОТ  -  2 -  - - -    
Пламен 9 14  5  9  5 2    
Инкоплан  9  10 2  9 1      
АДР Центр.  5  3 2  5 1      
8:00      45
9:30      41
11:00      18
12:00  
13:00      
14:00      
Време бр.
8:00
 
ИСПИТ ОСНОВНОГ ПОЗНАВАЊА ТРАНСПОРТА ОПАСНОГ ТЕРЕТА
кандидати који касније полажу специјалистички испит
- Инкоплан
- Институт за превентиву
 

9
 36

 
45
9:30
 
 
 
ИСПИТ ОСНОВНОГ ПОЗНАВАЊА ТРАНСПОРТА ОПАСНОГ ТЕРЕТА - кандидати који касније полажу специјалистички испит
- Тригон
- Пламен
- АДР Центрум
 
 
27
 9
 5
41
11:00
 
ИСПИТ ОСНОВНОГ ПОЗНАВАЊА ТРАНСПОРТА ОПАСНОГ ТЕРЕТА – ОБНОВА - кандидати који касније полажу обнову специјалистичког испита и који полажу само овај испит
- Пламен
- АДР Центрум
- Тригон
- Инкоплан
- РИЦО
 
 

5
2
8
2
1
18
 
12:00
 
СПЕЦИЈАСЛИСТИЧКИ ОСНОВНИ ИСПИТИ: Цистерне , Класа 1 и Класа 7 - кандидати који су положили испит основног познавања тот у 8,00
 
 
 
13:00
 
СПЕЦИЈАСЛИСТИЧКИ ОСНОВНИ ИСПИТИ: Цистерне , Класа 1 и Класа 7 - кандидати који су положили испит основног познавања тот у 9,30  
 

14:00
 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТИ – ОБНОВА -Цистерне, Класа 1 и Класа 7 - кандидати који су положили испит обнове основног познавања тот у 11,00  

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ИСПИТНИ РОК 12. ФЕБРУАРА 2015. ГОДИНЕ

Центар Основни Основни + Специјал Обнова основни + Специјал Цистерне Цист.обн Кл1 Кл7. Обнова К1 и К7.
Инкоплан 15 14  6 14  3      
РИЦО 20              
Тригон  8  9 12  6 12  2  1  4
ЦОТОТ  1  5    6        
Пламен 15 15  2  3  2      
8:00      43
9:30      20
10:30  
11:30  
12:30      36
13:30      23
Време бр.
8:00
 
ИСПИТ ОСНОВНОГ ПОЗНАВАЊА ТРАНСПОРТА ОПАСНОГ ТЕРЕТА
кандидати који касније полажу специјалистички испит
- Инкоплан
- Тригон
- Пламен
- ЦОТОТ
 
 
14
 9
15
 5
43
9:30
 
 
 
ИСПИТ ОСНОВНОГ ПОЗНАВАЊА ТРАНСПОРТА ОПАСНОГ ТЕРЕТА - ОБНОВА
- Тригон
- Пламен
- Инкоплан
 
 
12
 2
 6
20
10:30
 
СПЕЦИЈАСЛИСТИЧКИ ИСПИТИ: Цистерне , Класа 1 и Класа 7
Кандидати који су положили испит основног познавања транспорта опасног терета и који имају само овај испит
 
 
 
11:30
 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТИ ОБНОВА: Цистерне , Класа 1 и Класа 7
Кандидати који су положили испит обнове основног познавања транспорта опасног терета и који имају само овај испит
 
 
 
12:30
 
ИСПИТ ОСНОВНОГ ПОЗНАВАЊА ТРАНСПОРТА ОПАСНОГ ТЕРЕТА
кандидати који имају само основни испит без специјалистичког
- Инкоплан
- РИЦО
- ЦОТОТ
 
 
15
20
 1
36
13:30
 
ИСПИТ ОСНОВНОГ ПОЗНАВАЊА ТРАНСПОРТА ОПАСНОГ ТЕРЕТА
кандидати који имају само основни испит без специјалистичког
- Пламен
- Тригон
 
 
15
 8
23

РАСППОРЕД ИСПИТА ЗА ИСПИТНИ РОК 22. ЈАНУАРА 2015. ГОДИНЕ

Центар Основни Осн.обн. Цистерне Цист.обн. Кл1 Кл7 Кл7.обн.
27 јануар 1   1        
Инкоплан 20 4 6 5      
РИЦО 14 2          
Тригон 23 14 11 12 1 1 1
ЦОТОТ 4   3        
8:00      36
9:30      22
10:30  
11:30  
12:30      36
13:30      29
Време Курс основног познавања бр.
8:00
 
ИСПИТ ОСНОВНОГ ПОЗНАВАЊА ТРАНСПОРТА ОПАСНОГ ТЕРЕТА
- Тригон
- Пламен - кандидати који касније полажу специјалистички
- Инкоплан (основни, кандидати који касније полажу цистерне)
- 27. јануар - основни, кандидати који касније полажу цистерне
- ЦОТОТ (основни , кандидати који касније полажу цистерне)
 
13
14
 4
 1
 4
9:30
 
 
 
ИСПИТ ОСНОВНОГ ПОЗНАВАЊА ТРАНСПОРТА ОПАСНОГ ТЕРЕТА - ОБНОВА
- Тригон
- Пламен
- Рицо
- Инкоплан
 
13
 3
 2
 4
10:30
 
СПЕЦИЈАСЛИСТИЧКИ ИСПИТИ: Цистерне , Класа 1 и Класа 7
Кандидати који су положили испит основног познавања транспорта опасног терета и који имају само овај испит
 
 
 
11:30
 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТИ ОБНОВА: Цистерне , Класа 1 и Класа 7
Кандидати који су положили испит обнове основног познавања транспорта опасног терета и који имају само овај испит
 
 
 
12:30
 
ИСПИТ ОСНОВНОГ ПОЗНАВАЊА ТРАНСПОРТА ОПАСНОГ ТЕРЕТА
- Пламен
- Тригон
 
25
11
13:30
 
ИСПИТ ОСНОВНОГ ПОЗНАВАЊА ТРАНСПОРТА ОПАСНОГ ТЕРЕТА
- РИЦО
- Инкоплан
 
14
15
10. јануар 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Управа за транспорт опасног терета ће у 2014. години организовати стручне испите кандидата за возаче возила за транспорт опасног терета у Београду ул. Омладинских бригада 1 (зграда СИВ 3), са почетком у 9:00 часова према следећем распореду:

јануар 23.1.2014.
фебруар 13.2.2014.
27.2.2014.
март 13.3.2014.
27.3.2014.
април 10.4.2014.
24.4.2014.
мај 8.5.2014.
22.5.2014.
јун 12.6.2014.
26.6.2014.
јул 10.7.2014.
24.7.2014.
август 14.8.2014.
28.8.2014.
септембар 11.9.2014.
25.9.2014.
октобар 9.10.2014.
23.10.2014.
новембар 13.11.2014.
27.11.2014.
децембар 11.12.2014.
25.12.2014.

Управа за транспорт опасног терета

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА КАНДИДАТЕ ЗА ВОЗАЧЕ ВОЗИЛА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА ЗА 11. ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ

Центар Основни Осн.обн. Цистерне Цист.обн. Кл1 Кл7 Кл7.обн.
Рицо 4   3        
Инкоплан 11 3 5 3      
Пламен 20 4 19 4 2    
Тригон 32 5 12 5   1 1
ЦОТОТ 2            
АДР центрум 4   4        
Инс. за прев. 4   2        
8:00       46
9:30       43
11:00  
12:00  
8:00
 
Крус основног познавања АДР (први пут)
- АДР Центрум
- Инкоплан
- Пламен
- Рицо
- Тригон
- Институт за превентиву
(кандидати који касније полажу специјалистички испит, списак у доњем тексту)
9:30
 
 
 
Курс основног познавања АДР и обнова
- Инкоплан
- Пламен
- Рицо
- Тригон
- ЦОТОТ
- Институт за превентиву
(сви остали пријављени кандидати који нису полагали у 08:00)
11:00
 
Специјалистички цистерне (први пут)
- Рицо
- Инкоплан
- Пламен
- Тригон
- Институт за превентиву
- АДР Центрум
12:00
 
Специјалистички цистерне обнова, класа 1, класа 7 и обнова класе 7
- Инкоплан
- Пламен
- Тригон

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА КАНДИДАТЕ ЗА ВОЗАЧЕ ВОЗИЛА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА ЗА 27. НОВЕМБAР 2014. ГОДИНЕ

Центар Основни Осн.обн. Цистерне Цист.обн. Кл1 Кл7 Кл7.обн.
АДР центрум 3   2        
Инкоплан 12 4 6 4      
Пламен 25 1 12 1 4    
Тригон 28 6 8 4 1 1 2
8:00        45
9:30       34
11:00       45
8:00
 
Основни и основни обнова
- ЦОТОТ
- Инкоплан
- Пламен
- Тригон
(кандидати који касније полажу специјалистички испит)
9:30
 
 
 
Основни
- ЦОТОТ
- Тригон
- Инкоплан
- Пламен
(кандидати који полажу само основни курс)
11:00
 
Специјалистички цистерне + класа1 + класа7
- ЦОТОТ
- Инкоплан
- Тригон
- Пламен

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА КАНДИДАТЕ ЗА ВОЗАЧЕ ВОЗИЛА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА ЗА ДАН 13. НОВЕМБРА 2014. ГОДИНЕ

Центар Основни Осн.обн. Цистерне Цист.обн. Кл1 Кл1.обн Кл7.
АДР центрум              
Инкоплан 12 3 5 4 2    
Институт за превентиву              
Пламен 23 3 9 3 4    
Рицо            
Тригон 25 4 15 3 2 1 1
ЦОТОТ 5            
27.јануар              
УКУПНО: 65 10 29 10 8 1 1
8:00        38
9:30       37
11:00       29
12:00       20
8:00
 
Основни
- Инкоплан
- Пламен
- Тригон
(кандидати који касније полажу специјалистички испит)
9:30
 
 
 
Основни
- Тригон
- Инкоплан
- Пламен
- Цотот
(кандидати који полажу само основни )
Основни обнова
- Инкоплан
- Пламен
- Тригон
(кандидати који касније полажу специјалистички обнова)
11:00
 
Специјалистички цистерне
- Инкоплан
- Тригон
- Пламен
12:00
 
Специјалистички цистерне обнова
- Инкоплан
- Пламен
- Тригон
Специјалистички за класу 1 и класу 7
- Пламен
- Тригон
- Инкоплан
Специјалистички обнова класе 1
- Тригон

СПИСАК КАНДИДАТА ЗА ИСПИТ СА ПОЧЕТКОМ У 8,00 ЧАСОВА (.docx)

СПИСАК КАНДИДАТА ЗА ИСПИТ СА ПОЧЕТКОМ У 9:30 ЧАСОВА (.docx)

 

Распоред полагања испита за 23.10.2014. године

Центар Основни Осн.обн. Цистерне Цист.обн. Кл1 Кл1.обн Кл7.
АДР центрум 8            
Инкоплан 18 2 8 2 3    
Институт за превентиву 22   22        
Пламен 13 3 14 3    
Рицо 11 2 9 2    
Тригон 16 4 13        
8:00        54
9:30       47
11:00       53
11:00       23
8:00
 
Основни
- Инкоплан
- Институт за превентиву
- Пламен
- Рицо
(кандидати који касније полажу специјалистички испит)
9:30
 
 
 
Основни
- Тригон
(кандидати који касније полажу специјалистички испит)
Основни
- АДР центрум
- Инкоплан
- Пламен
- Рицо
- Тригон
(кандидати који полажу само основни)
Основни обнова
- Инкоплан
- Пламен
- Рицо
- Тригон
(кандидати који касније полажу специјалистички обнова)
11:00
 
Специјалистички цистерне
- Инкоплан
- Институт за превентиву
- Пламен
- Рицо
12:00
 
Специјалистички цистерне
- Тригон
Специјалистички цистерне обнова
- Инкоплан
- Пламен
- Рицо
Специјалистички за класу1
- Инкоплан

Распоред полагања испита за 09.10.2014. године

Центар Основни Осн.обн. Цистерне Цист.обн. Кл1 Кл1.обн Кл7.
АДР центрум 6            
Пламен 10 4 6 4 1 1
Тригон 17 8 12 8 1    
8:00        32
9:30       14
11:00       32
8:00
 
Основни курс и обнова основног курса
(кандидати који касније полажу неки од специјалистичких курсева)
9:30
 
 
 
Основни курс
(кандидати који полажу само основни крус)
Специјалистички курс – обнова
(кл1 обнова – кандидат из Тригона који полаже два специјалистичка курса)
11:00
 
Специјалистички курсеви
(цистерне, цистерне обнова и кл1 и кл7)

Распоред полагања испита за 25.09.2014. године

Центар Основни Осн.обн. Цистерне Цист.обн. Кл1 Кл1.обн
АДР центрум 6 7 0 0 0 0
Инкоплан 25 3 16 3 0 0
Пламен 30 3 15 1 0 2
8:00        35
9:30        39
11:00        37
8:00
 
Основни курс и обнова основног курса
(кандидати који касније полажу неки од специјалистичких курсева)
9:30
 
Основни курс и обнова основног курса
(кандидати који полажу само основни крус и обнову основног курса)
11:00
 
Специјалистички курсеви
(цистерне, цистерне обнова и кл1 обнова)

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВОЗАЧЕ ВОЗИЛА У ТОТ, ЗАКАЗАНОГ ЗА 11.09.2014. ГОДИНЕ

Центар Основни Осн.обн. Цистерне Цист.обн. Кл1 Кл1.обнКл7.
Тригон 14 7 11 5     1
Инкоплан 11 3 6 2 4  
Пламен 20 3 6 3 1    
8:00        36
9:30        22
11:00        36
8:00
 
Основни курс и обнова основног курса
(кандидати који касније полажу неки од специјалистичких курсева)
9:30
 
Основни курс и обнова основног курса
(кандидати који полажу само основни крус и обнову основног курса)
11:00
 
Специјалистички курсеви
(цистерне, цистерне обнова, кл1, кл1 обнова и кл7)

РАСПОРЕД ИСПИТА ДАНА 28.8.2014.

Центар Основни Осн.обн. Цистерне Цист.обн. Кл1 Кл1.обн
Тригон 29 8 14 8 2
Инкоплан 9 5 4 1 4
Пламен 22 1 11 1 3
АДР 6
RICO 13
8:00       33
9:30       33
10:00       6
11:00       35
12:30       34
8:00 Тригон основни и обнова (група која касније полаже специјалистички)
Инкоплан основни и обнова (група која касније полаже специјалистички)
9:30 Тригон основни и обнова (остатак)
Инкоплан основни и обнова (остатак)
Пламен основни и обнова (група која касније полаже специјалистички)
10:00 Тригон специјалистички класа1
Инкоплан специјалистички класа1 обнова
11:00 Пламен основни и обнова (остатак)
Тригон специјалистички цистерне и обнова цистерне
Инкоплан специјалистички цистерне и обнова цистерне
12:30 Пламен специјалистички цистерне, обнова цистерне и класа1
АДР сви
RICO сви

ОБАВЕШТАВАМО ОРГАНИЗАТОРЕ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ВОЗАЧА

У оквиру побољшања процедуре испита (укључујући најаву обуке, пријаву тачног броја кандидата по врсти испита, распоред испита са часовима) за возача возила за транспорт опасног терета, на подјезичку „Обавештења“ језичка „Возачи возила за ТОТ“ може се преузети Извештај о успеху кандидата са последњег испита од 10.07.2014.

Управа за транспорт опасног терета

Извештај о успеху кандидата са испита од 10.07.2014. године (.docx)Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт