Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива
Насловна страна » Архива» Пријава обележја

Покретна опрема под притиском – пријава обележја

1. Потврђујемо да су од дана 29.04.2014. обележја ТНГ боце НИС ад : боја - ПЛАВА РАЛ 5017 и лого N1S Gazprom Neft у белој боји на телу боце.

ТНГ боцa НИС ад

2. Потврђујемо да су од 14.5.2014. године обележја ТНГ боце ButanGas International doo, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 65: боја – ПЛАВА ПАНТОНЕ 286 Ц и лого ButanGas у белој боји на горњој половини тела боце.

ТНГ боцa ButanGas International doo

3. Потврђујемо да је од дана 02.7.2014. године обележје ТНГ боце Petrol lpg: боја - ЦРВЕНА РАЛ 3020 са утиснутим логом на рукохвату и исписаним логом на телу боце у белој боји.

ТНГ боцa Petrol lpg

4. Потврђујемо да су од 18.9.2014. године обележја ТНГ боце ЕКСПРЕС ГАС из Руме, А. Цесарца 52: боја наранџаста РАЛ 2003, лого утиснут на рукохвату боце и на горњој пловини тела боце одштампан је исти лого црном бојом на наранџастој подлози.

ТНГ боцa ЕКСПРЕС ГАС

5. Потврђујемо да је од дана 14.11.2014. године обележје ТНГ боце KryoGas д.о.о. Београд, ул. Драгослава Срејовића 1: боја - НАРАНЏАСТА РАЛ 2003 лого и натпис KryoGas у ПЛАВОЈ БОЈИ РАЛ 5013 на горњој половини тела боце.

ТНГ боцa KryoGas

6. Потврђујемо да је од дана 19.11.2014. године обележје ТНГ боце "AS PETROL" Трстеник, ул. Сретена Аџића 6: боја боце - НАРАНЏАСТА РАЛ 2003 и лого нанет ЦРВЕНОМ БОЈОМ РАЛ 3020 на горњој половини тела боце.

ТНГ боцa AS PETROL

7. Потврђујемо да је од дана 21.11.2014. године обележје ТНГ боце Стомил д.о.о. Раковац, Новосадски пут бб: боја - НАРАНЏАСТА РАЛ 2003 лого и натпис Stomil у ЦРНОЈ БОЈИ на горњој половини тела боце.

ТНГ боцa Стомил д.о.о.

8. Потврђујемо да је од дана 01.12.2014.године обележје ТНГ боце Panon Holding d.o.o. Индустријски пут бр. 5, Сента: боја-РАЛ 5012, лого и натпис PH исписан на горњем делу тела боце у белој боји, утиснут лого на рукохвату боце.

ТНГ боцa Стомил д.о.о.

9. Потврђујемо да је од дана 05.2.2015.године обележје ТНГ боце ZPUTR “TREND 2” Звечка-Обреновац, ул. Браће Јоксића 78-80: наранџаста боја RAL 2003, лого TREND PETROL на горњој половини тела боце плаве боје RAL 5017.

ТНГ боцa ZPUTR “TREND 2”

10. Потврђујемо да је од дана 09.02.2015. године обележје ТНГ боце „Мессер Техногас“ АД Београд, Бањички пут број 62: боја црвена РАЛ 3020, са утиснутим логом на рукохвату MESSER TEHNOGAS и исписаним логом MESSER са малим кругом на горњој половини тела боце, беле боје RAL 9010.

ТНГ боцa „Мессер Техногас“”

11. Потврђујемо да је од дана 27.02.2015. године обележје ТНГ боце „Пан Гас“ Д.О.О. Зрењанин, 7. Јула 22: основна боја наранџаста RAL 2003, на горњој половини тела боце исписан лого Pan Gas, плавом бојом RAL 5015 и утиснутим логом на рукохвату боце.

ТНГ боцa „Пан Гас“

12. Потврђујемо да је од дана 03.03.2015. године обележје ТНГ боце „Horizon Energy“ Д.О.О. Шимановци, Крњешевска бб: основна боја боце је наранџаста RAL 2003, лого и натпис Horizon Energy, исписани на горњој половини боце белом бојом RAL 9001.

ТНГ боцa „Horizon Energy“

13. Потврђујемо да је од дана 25.03.2015. године обележје ТНГ боце Марић Комерц Д.О.О. Лазаревац, Ибарски пут бб: основна боја боце је плава RAL 5017, натпис marić komerc, исписан на горњој половини боце белом бојом RAL 9010.

ТНГ боцa Марић Комерц

14. Потврђујемо да је од дана 02.04.2015. године обележје ТНГ боце „Еуро Гас“ Д.О.О. Суботица, Отмара Мајера бб: основна боја боце је наранџаста RAL 2003, на горњој половини тела боце, на жутој подлози RAL 1021, исписан лого и натпис Euro Gas, на доњој половини тела боце са задње стране натпис www.euro-gas.com , на рукохвату боце утиснут лого Euro Gas.

ТНГ боца „Еуро Гас“

15. Потврђујемо да је од дана 29.05.2015. године обележје ТНГ боце „Табакера“ Д.О.О. Петровац на Млави, ул. Петра Добрњца 21: боја - наранџаста RAL 2003, лого –Т са пламеном црне боје, RAL 9005 на горњој половини тела боце.

ТНГ боца „Табакера“

Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт