Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива

Прописи - Архива

Технички прописи донети на основу
међународних уговора

 1. ADR 2015 - ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ техничких прописа који су саставни део Европског споразума о међународном друмском превозу опасне робе, анекси А и Б „ADR 2015”
  "Службени гласник РС - Међународни уговори", број 22 од 27. новембра 2015
 2. RID 2015 - КОНВЕНЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖЕЛЕЗНИЧКИМ ПРЕВОЗИМА (COTIF) ДОДАТАК Ц – ПРАВИЛНИК О МЕЂУНАРОДНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ПРEВОЗУ ОПАСНЕ РОБЕ (RID)
  "Службени гласник РС - Међународни уговори", број 17 од 3. септембра 2015
 3. ADN 2015 - ЕВРОПСКИ СПОРАЗУМ о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима
  "Службени гласник РС - Међународни уговори", број 7 од 16. априла 2015

Директиве и инструкције

Правилници

 1. Правилник о програму и начину полагања испита за стручну оспособљеност за обављање послова возача возила за транспорт опасног терета, саставу комисије и износу трошкова полагања испита
  "Службени гласник РС", бр. 27/2013 од 22.3.2013. године
14. октобар 2013.

ПОЗИВ УЧЕСНИЦИМА КОЈИ ТРАНСПОРТУЈУ ОПАСАН ТЕРЕТА ВОЗИЛИМА ЗА ТРАНСПОРТ ОДРЕЂЕНОГ ОПАСНОГ ТЕРЕТА И ТЕЛИМА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ ВОЗИЛА ЗА ТРАНСПОРТ ОДРЕЂЕНОГ ОПАСНОГ ТЕРЕТА

Молимо Вас да размотрите Предлог правилника о условима које мора да испуни возило за транспорт одређеног опасног терета и условима које мора да испуни тело које се именује за оцењивање усаглашености возила за транспорт одређеног опасног терета у друмском саобраћају, који је у прилогу и да на њега до 20.10.2013. године дате своје сугестије

Предлог правилника о условима за возило и за тело за оцењивање усаглашености возила за транспорт одређеног опасног терета...можете преузети овде.

Управа за транспорт опасног терета

10. октобар 2013.

ПОЗИВ УЧЕСНИЦИМА КОЈИ ТРАНСПОРТУЈУ ОПАСАН ТЕРЕТА ВОЗИЛИМА ЦИСТЕРНАМА

Молимо Вас да размотрите Предлог правилника о начину прегледа и обележавања посуде возила за транспорт одређеног опасног терета у друмском саобраћају и условима које мора да испуни тело које се именује за оцењивање усаглашености који је у прилогу и да на њега до 20.10.2013. године дате своје сугестије

Предлог правилника о начину прегледа и обележавања посуде возила... можете преузети овде

Управа за транспорт опасног терета

Међународни потврђени споразуми

  Европски споразум о међународном транспорту опасног терета унутрашњим пловним путевима - ADN 2013 (Анекси А и Б), “Службени гласник РС – Међународни уговори" бр. 1/2014 од 15.1.2014. године
  ADN Том 1 PDF
  ADN Том 2 PDF
 1. ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О МЕЂУНАРОДНОМ ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ (ADR 2007)
  “Службени гласник РС – Међународни уговори" бр. 2/2010
 2. Закон о потврђивању европског споразума о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима (ADN 2007)
  Службени гласник РС- Међународни уговори", број 3/2010
 3. ЗАКОН О ТРАНСПОРТУ ОПАСНЕ РОБЕ
  "Службени гласник РС ", бр. 104/2016 - престао да важи 06.новембра 2018. године
 4. ЗАКОН О ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА
  "Службени гласник РС ", бр. 88/2010 - у потпуности престао да важи од 06.новембра 2018. године
 5. ЗАКОН О ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА - енглеска верзија
  "Службени гласник РС ", бр. 88/2010

Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт