Насловна страна Актуелности О Управи Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОТ Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОТ Саветник за безбедност у транспорту опасног терета Возачи возила за ТОТ Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива

Буџет

Буџет Управе за транспорт опасног терета претходних година није био подвргнут ревизији од стране Државне ревизорке институције или фирме које ангажује сам орган власти.

Управа за транспорт опасног терета у 2015. години није била корисник средстава на основу донација, програма бесповратне помоћи, кредита и других додатних извора финансирања.


Насловна страна О Управи Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт