Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива

Буџет - Архива

Буџет Управе за транспорт опасног терета претходних година није био подвргнут ревизији од стране Државне ревизорке институције или фирме које ангажује сам орган власти.

Управа за транспорт опасног терета у 2015. години није била корисник средстава на основу донација, програма бесповратне помоћи, кредита и других додатних извора финансирања.


Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт