Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива

Контролне листе

У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору („Службени Гласник РСˮ број 36/15) сачињене су контролне листе Сектора за инспекцијски надзор:

1. Област општих услова и обавеза учесника у обавЉању транспорта опасне робе по видовима саобраћаја:

1) КОНТРОЛНА ЛИСТА УСЛОВА И ОБАВЕЗА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРАНСПОРТА ОПАСНЕ РОБЕ УЧЕСНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ – БРОЈ 1;

2) КОНТРОЛНА ЛИСТА УСЛОВА И ОБАВЕЗА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРАНСПОРТА ОПАСНЕ РОБЕ УЧЕСНИКА У ВОДНОМ САОБРАЋАЈУ – БРОЈ 1;

3) КОНТРОЛНА ЛИСТА УСЛОВА И ОБАВЕЗА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРАНСПОРТА ОПАСНЕ РОБЕ УЧЕСНИКА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ – БРОЈ 1.

2. Област испуњености услова превозних средстава за обављање транспорта опасне робе а по видовима саобраћаја:

1) КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ВОЗИЛА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ;

2) КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА БРОДОВЕ ЗА СУВИ ТЕРЕТ;

3) КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ТАНКЕРЕ;

4) КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕРЕТНА КОЛА И ЦИСТЕРНЕ.

  1. Контролна листа - друмски саобраћај - број 1
  2. Контролна листа - водни саобраћај - број 1
  3. Контролна листа - железнички саобраћај - број 1
  4. Контролна листа за возила у друмском саобраћају
  5. Контролна листа за бродове за суви терет
  6. Контролна листа за танкере
  7. Контролна листа за железничка кола

Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт