Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива

Испити

18. децембар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ

ИСПИТИ ЗА САВЕТНИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ У ТРАНСПОРТУ ОПАСНЕ РОБЕ ЗА 2019. ГОДИНУ БИЋЕ ОДРЖАНИ У СЛЕДЕЋИМ ТЕРМИНИМА:

 1. 21. март 2019. године (четвртак) од 10:00 часова;
 2. 04. јул.2019. године (четвртак) од 10,00 часова;
 3. 10. октобар 2019. године (четвртак) од 10,00 часова.

Испити се одржавају у Београду, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, (зграда СИВ 3).Пријаве се достављају искључиво у писаној форми, 20 дана пре заказаног термина.


27. април 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ

ИСПИТ ЗА САВЕТНИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ У ТРАНСПОРТУ опасне робе биће одржан у четвртак, 22. јуна 2017. године у 10:00 часова у Београду, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, (зграда СИВ 3). Пријаве се достављају у писаној форми до 05. јуна 2017. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Упутство у вези полагања испита:

 1. Пре почеткa решавања теста, на првој страни читко упишите личне податке
 2. Пажљиво прочитајте питања
 3. Одговоре на питања пишите читко
 4. Поред одговора на питање наведите члан Закона о транспорту опасног терета, односно oдељак ADR/RID/ADN који сте користили као референцу да бисте дошли до одговора
 5. Тест попуњавајте хемијском оловком
 6. Време решавања: максимално 180 минута (уз додатних 60 минута по виду саобраћаја, ако кандидат полаже више од једног вида)
 7. Могући број бодова по питању наведен је уз свако питање
 8. Референца из тачке 4. вреднује се једним бодом oд укупног броја бодова по питању
 9. Кандидат је положио испит ако има најмање 70% освојених бодова
 10. Резултати се саопштавају кандидату одмах после испита и, уколико није положио испит за један вид саобраћаја код комбинованог испита, кандидат:
  а)  одлучује да иде на поправни испит, и после поправног испита да добије сертификат, или
  б)  одлучује да одустане од поправног и добије одмах сертификат за вид саобраћај

Управа за транспорт опасног терета

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се правна лица која врше уплате таксе за полагање стручног испита за саветникa за безбедност у транспорт опасног терета на рачун буџета Републике Србије, да у сврху уплате обавезно наведу име и презиме кандидата за којег уплаћују. Уколико на вирману не буде видљива сврха уплате испитна комисија неће узимати у обзир такву уплату.

Управа за транспорт опасног терета


Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт