Naslovna strana Aktuelnosti O Upravi Inspekcijski nadzor Propisi Učesnici u TOT Tela za ocenjivanje usaglašenosti Odobrenja za TIP Pokretna oprema pod pritiskom Vоzilа zа ТОТ Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta Vozači vozila za TOT Lice sa sertifikatom ADN Takse i naknade troškova Tenderi i javne nabavke Pitanja i odgovori Linkovi Arhiva
Uprava za transport opasnog tereta

Zakonom o transportu opasnog tereta („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 88/10, u dalјem tekstu: Zakon) stvoreni su uslovi za rešavanje pitanja transporta opasnog tereta koja prepoznaju međunarodni potvrđeni sporazumi u svojim tehničkim propisima: ADR u drumskom, RID u železničkom, ADN u vodnom i ICAO TI u vazdušnom saobraćaju.

Zakon posebno uređuje obaveze učesnika u transportu opasnog tereta.

Veoma je važno da se prepoznaju svi privredni subjekti i druga pravna lica kao učesnici u transportu opasnog tereta na koje se odnosi Zakon.

Pojam učesnika u transportu opasnog tereta označava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnika koji je: pošilјalac, prevoznik, primalac, utovarač, paker, punilac, korisnik kontejner cisterne ili prenosive cisterne, organizator transporta i davalac usluge pretovara pri promeni vida saobraćaja u transportu opasnog tereta.

Za realizaciju obaveza učesnika u transportu opasnog tereta, tehničku podršku za sprovođenje Zakona pružaju ovlašćena i imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti i ovlašćena i licencirana privredna društva ili druga pravna lica koja stručno osposoblјavaju različite kategorije lica - savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, vozača vozila za transport opasnog tereta, lice sa posebnim znanjima u oblasti ADN i sl.

Odredbe Zakona se ne primenjuju na primere navedene u ADR/ RID/ ADN deo 1.

Adresa:
    Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
    Uprava za transport opasnog tereta
    Omladinskih brigada 1
    11070 Novi Beograd

telefoni:
    + 381 11 3122 780
    + 381 11 3122 781

mail: office@utot.gov.rs

Prijavlјivanje vanrednog događaja u transportu opasnog tereta:
    +381 62 80 69 987
    +381 62 80 69 984


Naslovna strana O Upravi Pravna akta Pisana uputstva Linkovi Arhiva Kontakt