Naslovna strana Aktuelnosti O Upravi Inspekcijski nadzor Propisi Učesnici u TOT Tela za ocenjivanje usaglašenosti Odobrenja za TIP Pokretna oprema pod pritiskom Vоzilа zа ТОТ Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta Vozači vozila za TOT Lice sa sertifikatom ADN Takse i naknade troškova Tenderi i javne nabavke Pitanja i odgovori Linkovi Arhiva
Uprava za transport opasnog tereta
22. mart 2017.

OBAVEŠTENјE O TERMINIMA ISPITA ZA VOZAČE
U PERIODU OD 27.MARTA DO 29. AVGUSTA 2017. GODINE

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavlјuje raspored održavanja redovnih ispita za vozače vozila za transport opasne robe (ADR) u periodu od 27. marta do 29. avgusta 2017. godine. Mesto održavanja ispita je Beograd, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, (zgrada SIV 3).

MESEC DATUM I VREME ISPITA
mart 27.03.2017. od 12 časova
28.03.2017. od 12 časova
april 10.04.2017. od 12 časova
11.04.2017. od 12 časova
24.04.2017. od 12 časova
25.04.2017. od 12 časova
maj 15.05.2017. od 12 časova
16.05.2017. od 12 časova
29.05.2017. od 12 časova
30.05.2017. od 12 časova
jun 12.06.2017. od 12. časova
13.06.2017. od 12 časova
26.06.2017. od 12. časova
27.06.2017. od 12 časova
jul 10.07.2017. od 12. časova
11.07.2017. od 12 časova
24.07.2017. od 12. časova
25.07.2017. od 12 časova
avgust 14.08.2017. od 12. časova
15.08.2017. od 12 časova
28.08.2017. od 12. časova
29.08.2017. od 12 časova

Zakonom o transportu opasnog tereta („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 88/10, u dalјem tekstu: Zakon) stvoreni su uslovi za rešavanje pitanja transporta opasnog tereta koja prepoznaju međunarodni potvrđeni sporazumi u svojim tehničkim propisima: ADR u drumskom, RID u železničkom, ADN u vodnom i ICAO TI u vazdušnom saobraćaju.

Zakon posebno uređuje obaveze učesnika u transportu opasnog tereta.

Veoma je važno da se prepoznaju svi privredni subjekti i druga pravna lica kao učesnici u transportu opasnog tereta na koje se odnosi Zakon.

Pojam učesnika u transportu opasnog tereta označava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnika koji je: pošilјalac, prevoznik, primalac, utovarač, paker, punilac, korisnik kontejner cisterne ili prenosive cisterne, organizator transporta i davalac usluge pretovara pri promeni vida saobraćaja u transportu opasnog tereta.

Za realizaciju obaveza učesnika u transportu opasnog tereta, tehničku podršku za sprovođenje Zakona pružaju ovlašćena i imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti i ovlašćena i licencirana privredna društva ili druga pravna lica koja stručno osposoblјavaju različite kategorije lica - savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, vozača vozila za transport opasnog tereta, lice sa posebnim znanjima u oblasti ADN i sl.

Odredbe Zakona se ne primenjuju na primere navedene u ADR/ RID/ ADN deo 1.

Adresa:
    Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
    Uprava za transport opasnog tereta
    Omladinskih brigada 1
    11070 Novi Beograd

telefoni:
    + 381 11 3122 780
    + 381 11 3122 781

mail: office@utot.gov.rs

Prijavlјivanje vanrednog događaja u transportu opasnog tereta:
    +381 62 80 69 987
    +381 62 80 69 984


Naslovna strana O Upravi Pravna akta Pisana uputstva Linkovi Arhiva Kontakt