Naslovna strana Aktuelnosti O Nama Inspekcijski nadzor Propisi Učesnici u TOR Tela za ocenjivanje usaglašenosti Odobrenja za TIP Pokretna oprema pod pritiskom Vоzilа zа ТОR Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe Vozači vozila za TOR Lice sa sertifikatom ADN Takse i naknade troškova Tenderi i javne nabavke Pitanja i odgovori Linkovi Arhiva

Obaveštavamo vas da će od 1. marta 2019. godine sve informacije vezane za delokrug rada Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastruture u oblasti transporta opasne robe biti dostupne samo na internet prezentaciji www.mgsi.gov.rs

Zakonom o transportu opasne robe (Sl. glasnik RS br. 104/16 od 31.12.2016. godine), član 77, prestala je sa radom Uprava za transport opasnog tereta a nadležnost je preuzelo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Uprava za transport opasnog tereta
17. decembar 2018.

OBAVEŠTENjE O TERMINIMA ISPITA ZA VOZAČE U PERIODU OD JANUARA DO DECEMBRA 2019. GODINE

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavljuje raspored održavanja redovnih ispita za vozače vozila za transport opasne robe (ADR) u periodu od 01. januara do 31. decembra 2019. godine. Mesto održavanja ispita je Beograd, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, (zgrada SIV 3).

MESEC DATUM I VREME ISPITA
DECEMBAR 27.12.2018. od 08 časova
28.12.2018. od 08 časova
JANUAR 21.01.2019. od 12 časova
22.01.2019. od 12 časova
FEBRUAR 04.02.2019. od 12 časova
05.02.2019. od 12 časova
18.02.2019. od 12 časova
19.02.2019. od 12 časova
MART 04.03.2019. od 12 časova
05.03.2019. od 12 časova
25.03.2019. od 12 časova
26.03.2019. od 12 časova
APRIL 08.04.2019. od 12 časova
09.04.2019. od 12 časova
22.04.2019. od 12 časova
23.04.2019. od 12 časova
MAJ 13.05.2019. od 12 časova
14.05.2019. od 12 časova
27.05.2019. od 12 časova
28.05.2019. od 12 časova
JUN 10.06.2019. od 12 časova
11.06.2019. od 12 časova
24.06.2019. od 12 časova
25.06.2019. od 12 časova
JUL 08.07.2019. od 12 časova
09.07.2019. od 12 časova
22.07.2019. od 12 časova
23.07.2019. od 12 časova
AVGUST 12.08.2019. od 12 časova
13.08.2019. od 12 časova
26.08.2019. od 12 časova
27.08.2019. od 12 časova
SEPTEMBAR 09.09.2019. od 12 časova
10.09.2019. od 12 časova
23.09.2019. od 12 časova
24.09.2019. od 12 časova
OKTOBAR 14.10.2019. od 12 časova
15.10.2019. od 12 časova
28.10.2019. od 12 časova
29.10.2019. od 12 časova
NOVEMBAR 12.11.2019. od 12 časova
13.11.2019. od 12 časova
25.11.2019. od 12 časova
26.11.2019. od 12 časova
DECEMBAR 09.12.2019. od 12 časova
10.12.2019. od 12 časova
26.12.2019. od 08 časova
27.12.2019. od 08 časova

 

18. decembar 2018.

OBAVEŠTENjE

ISPITI ZA SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNE ROBE ZA 2019. GODINU BIĆE ODRŽANI U SLEDEĆIM TERMINIMA:

  1. 21. mart 2019. godine (četvrtak) od 10:00 časova;
  2. 04. jul.2019. godine (četvrtak) od 10,00 časova;
  3. 10. oktobar 2019. godine (četvrtak) od 10,00 časova.

Ispiti se održavaju u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, (zgrada SIV 3).Prijave se dostavljaju isključivo u pisanoj formi, 20 dana pre zakazanog termina.

Zakonom o transportu opasnog tereta („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 88/10) stvoreni su uslovi za rešavanje pitanja transporta opasnog tereta koja prepoznaju međunarodni potvrđeni sporazumi u svojim tehničkim propisima: ADR u drumskom, RID u železničkom, ADN u vodnom i ICAO TI u vazdušnom saobraćaju.

Od 01.01.2017. godine u primeni je Zakon o transportu opasne robe (Sl. glasnik RS br. 104/16 od 31.12.2016. godine, u dalјem tekstu: Zakon), kojim je stavlјen van snage Zakon o transportu opasnog tereta. Zakonom o transportu opasne robe (član 77) prestala je sa radom Uprava za transport opasnog tereta, a nadležnost je preuzelo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Zakon posebno uređuje obaveze učesnika u transportu opasne robe.

Veoma je važno da se prepoznaju svi privredni subjekti i druga pravna lica kao učesnici u transportu opasne robe na koje se odnosi Zakon.

Pojam učesnika u transportu opasne robe označava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnika koji je: pošiljalac, prevoznik, primalac, utovarač, paker, punilac, korisnik kontejner cisterne ili prenosive cisterne, organizator transporta i davalac usluge pretovara pri promeni vida saobraćaja u transportu opasne robe.

Za realizaciju obaveza učesnika u transportu opasne robe, tehničku podršku za sprovođenje Zakona pružaju ovlašćena i imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti i ovlašćena i licencirana privredna društva ili druga pravna lica koja stručno osposobljavaju različite kategorije lica - savetnika za bezbednost u transportu opasne robe, vozača vozila za transport opasne robe, lice sa posebnim znanjima u oblasti ADN i sl.

Odredbe Zakona se ne primenjuju na primere navedene u ADR/ RID/ ADN deo 1.

Adresa:
    Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
    Sektor za vazdušni saobraćaj i transport opasne robe
    Odsek za transport opasne robe
    Omladinskih brigada 1
    11070 Novi Beograd

telefoni:
    + 381 11 3122 780
    + 381 11 3122 781

mail: tor@mgsi.gov.rs

Prijavlјivanje vanrednog događaja u transportu opasne robe:
    +381 62 80 69 987

Naslovna strana O Nama Pravna akta Pisana uputstva Linkovi Arhiva Kontakt