Naslovna strana Aktuelnosti O Nama Inspekcijski nadzor Propisi Učesnici u TOR Tela za ocenjivanje usaglašenosti Odobrenja za TIP Pokretna oprema pod pritiskom Vоzilа zа ТОR Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe Vozači vozila za TOR Lice sa sertifikatom ADN Takse i naknade troškova Tenderi i javne nabavke Pitanja i odgovori Linkovi Arhiva
Naslovna strana » Učesnici u TOR-u

Učesnici u TOR-u

Ko su učesnici u transportu opasnog tereta?

 • pošilјalac
 • prevoznik
 • primalac

Ko su ostali učesnici u transportu opasnog tereta?

 • utovarilac
 • paker
 • punilac
 • korisnik kontejner cisterne ili prenosive cisterne
 • istovarilac
 • organizator transporta
 • davalac usluga pretovara opasnog tereta
 • privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik ovlašćen za pružanje usluga opsluživanja vazduhoplova na zemlјi, koji u ime avio-prevoznika obavlјa poslove prihvata, rukovanja, utovara, istovara i otpreme tereta
 • upravlјač železničke infrastrukture
 • korisnik kola cisterne u železničkom saobraćaju
 • zapovednik broda u vodnom saobraćaju

Naslovna strana O Nama Pravna akta Pisana uputstva Linkovi Arhiva Kontakt