Naslovna strana Aktuelnosti O Nama Inspekcijski nadzor Propisi Učesnici u TOR Tela za ocenjivanje usaglašenosti Odobrenja za TIP Pokretna oprema pod pritiskom Vоzilа zа ТОR Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe Vozači vozila za TOR Lice sa sertifikatom ADN Takse i naknade troškova Tenderi i javne nabavke Pitanja i odgovori Linkovi Arhiva

Zakon o transportu opasne robe

  1. ZAKON O TRANSPORTU OPASNE ROBE
    "Službeni glasnik RS ", br. 104/2016 - prestao da važi 06.novembra 2018. godine

Ostali zakoni

  1. ZAKON O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA PROIZVODE I
    OCENјIVANјE USAGLAŠENOSTI

    „Službeni glasnik RS“, broj:36/2009
  2. ZAKON O HEMIKALIJAMA

Naslovna strana O Nama Pravna akta Pisana uputstva Linkovi Arhiva Kontakt