Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива

Лиценце за обуке Саветника

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
УЧЕСНИЦИМА У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА

Организатори стручног оспособљавања кандидата за Саветника за безбедност у транспорту опасног терета у друмском (ADR), железничком (RID) и водном (ADN) саобраћају који су испунили услове према Правилнику о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно друго правно лице којем се издаје Лиценца за стручно оспособљавње кандидата за Саветника, су:

 1. Институт за нуклеарне науке „Винча“, п.фах 522, Београд за ADR и RID
 2. Машински факултет Београд -Лабораторија ЦИАХ, Краљице Марије 16 за ADR и RID
 3. Машински факултет у Нишу, Александра Медведева 14, за ADR и RID
 4. „ТРИГОН ИНЖИЊЕРИНГ“ Земун, 22.октобра 27 за ADR, RID и ADN
 5. „ЦОТОТ“ Нови Сад, Максима Горког 39 за ADR, RID и ADN
 6. „ИНКОПЛАН“ Ниш, Цара Душана 101/IX/3 за ADR и RID
 7. „ПЛАМЕН 014“ Ваљево, Косте Абрашевића 7 за ADR и RID
 8. „RICo Training centre“ доо Београд, Арчибалда Рајса 27
 9. „Alfapreving“ doo Београд, Интернационалних бригада 22/21
 10. „МNG CENTAR“ д.о.о. Београд, Јеврејска 24
 11. Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 6
 12. „СРБИЈАТРАНСПОРТ“ А.Д. Београд, Поенкареова 16.
 13. „ПРИВРЕДНА КОМОРЕ СРБИЈЕ“ - Удружење за саобраћај и телекомуникације – Центар за стручно оспособљавање у транспорту, Ресавска 13-15 за ADR и RID
 14. „ADR Aspekt“ - доо Београд-Земун, Двадесетдругог октобра 27 А

Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт