Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОТ Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОТ Саветник за безбедност у транспорту опасног терета Возачи возила за ТОТ Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива
Насловна страна » Прописи » Технички прописи донети на основу међународних уговора

Технички прописи донети на основу
међународних уговора

  1. ADR 2017 - ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ техничких прописа који су саставни део Европског споразума о међународном друмском превозу опасне робе, анекси А и Б „ADR 2017”
    "Службени гласник РС - Међународни уговори", број 6/2017-1 од 29. августа 2017
  2. RID 2017 - КОНВЕНЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖЕЛЕЗНИЧКИМ ПРЕВОЗИМА (COTIF) ДОДАТАК Ц – ПРАВИЛНИК О МЕЂУНАРОДНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ПРEВОЗУ ОПАСНЕ РОБЕ (RID)
    "Службени гласник РС - Међународни уговори", број 7/2017-1 од 30. августа 2017
  3. ADN 2017 - ЕВРОПСКИ СПОРАЗУМ о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима
    "Службени гласник РС - Међународни уговори", број 8/2017-1 од 04. септембра 2017

Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт