Насловна страна Актуелности О Управи Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОТ Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОТ Саветник за безбедност у транспорту опасног терета Возачи возила за ТОТ Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива
Насловна страна » Прописи » Технички прописи донети на основу међународних уговора

Технички прописи донети на основу
међународних уговора

  1. ADR 2015 - ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ техничких прописа који су саставни део Европског споразума о међународном друмском превозу опасне робе, анекси А и Б „ADR 2015”
    "Службени гласник РС - Међународни уговори", број 22 од 27. новембра 2015
  2. RID 2015 - КОНВЕНЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖЕЛЕЗНИЧКИМ ПРЕВОЗИМА (COTIF) ДОДАТАК Ц – ПРАВИЛНИК О МЕЂУНАРОДНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ПРEВОЗУ ОПАСНЕ РОБЕ (RID)
    "Службени гласник РС - Међународни уговори", број 17 од 3. септембра 2015
  3. ADN 2015 - ЕВРОПСКИ СПОРАЗУМ о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима
    "Службени гласник РС - Међународни уговори", број 7 од 16. априла 2015

Насловна страна О Управи Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт