Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива

Обавештења

17. децембар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНИМА ИСПИТА ЗА ВОЗАЧЕ У ПЕРИОДУ ОД ЈАНУАРА ДО ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре објављује распоред одржавања редовних испита за возачe возила за транспорт опасне робе (ADR) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године. Место одржавања испита је Београд, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, (зграда СИВ 3).

МЕСЕЦ ДАТУМ И ВРЕМЕ ИСПИТА
ДЕЦЕМБАР 27.12.2018. од 08 часова
28.12.2018. од 08 часова
ЈАНУАР 21.01.2019. од 12 часова
22.01.2019. од 12 часова
ФЕБРУАР 04.02.2019. од 12 часова
05.02.2019. од 12 часова
18.02.2019. од 12 часова
19.02.2019. од 12 часова
МАРТ 04.03.2019. од 12 часова
05.03.2019. од 12 часова
25.03.2019. од 12 часова
26.03.2019. од 12 часова
АПРИЛ 08.04.2019. од 12 часова
09.04.2019. од 12 часова
22.04.2019. од 12 часова
23.04.2019. од 12 часова
МАЈ 13.05.2019. од 12 часова
14.05.2019. од 12 часова
27.05.2019. од 12 часова
28.05.2019. од 12 часова
ЈУН 10.06.2019. од 12 часова
11.06.2019. од 12 часова
24.06.2019. од 12 часова
25.06.2019. од 12 часова
ЈУЛ 08.07.2019. од 12 часова
09.07.2019. од 12 часова
22.07.2019. од 12 часова
23.07.2019. од 12 часова
АВГУСТ 12.08.2019. од 12 часова
13.08.2019. од 12 часова
26.08.2019. од 12 часова
27.08.2019. од 12 часова
СЕПТЕМБАР 09.09.2019. од 12 часова
10.09.2019. од 12 часова
23.09.2019. од 12 часова
24.09.2019. од 12 часова
ОКТОБАР 14.10.2019. од 12 часова
15.10.2019. од 12 часова
28.10.2019. од 12 часова
29.10.2019. од 12 часова
НОВЕМБАР 12.11.2019. од 12 часова
13.11.2019. од 12 часова
25.11.2019. од 12 часова
26.11.2019. од 12 часова
ДЕЦЕМБАР 09.12.2019. од 12 часова
10.12.2019. од 12 часова
26.12.2019. од 08 часова
27.12.2019. од 08 часова

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА ВОЗАЧА ВОЗИЛА У ТРАНСПОРТУ ОПАСНЕ РОБЕ

Захтев се подноси на писарници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у згради СИВ 3, ул. Омладинских бригада бр. 1, Нови Београд. Захтев се може упутити и путем поште, сходно Закону о општем управном поступку.

Сваки кандидат појединачно подноси захтев. Кандидат може давањем писаног пуномоћја овластити друго лице за подношење захтева, преузимање писмена, преузимање сертификата и слично. Сходно чл. 50. Закона о општем управном поступку, пуномоћје се може дати у облику приватне исправе. Уколико постоји пуномоћје, мора се приложити уз захтев.

Административне таксе уз захтев:

1) Доказ о уплати Републичке административне таксе за захтев


Сврха уплате: Р.А.Т. захтев

Износ: 310 дин.

Прималац: Буџет Републике Србије

Број рачуна: 840-742221843-57

Позив на број: 50-016


2) Доказ о извршеној уплати административне таксе за одговарајући испит, са износом на основу члана 43 Закона о транспорту опасне робе и Закона о републичким административним таксама, тарифни број 162а.


Сврха уплате: Име и презиме кандидата који полаже испит за возача возила за транспорт опасног терета
Пример, Сврха уплате: “Петар Петровић, испит за возача АДР 09.02.2017. године”
Износ: према Правилнику; обједињени износ уколико се полаже више испита
Прималац: Буџет Републике Србије
Број рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016

Уколико административну таксу уплаћује физичко лице, кандидат лично, на испит доноси доказ о уплати,( први примерак уплатнице, оригинал) оверен печатом поште или банке.

У свим осталим случајевима, доказ о уплати је оригинална потврда банке где је у рубрици сврха плаћања наведено име и презиме кандидата и датум полагања АДР испита.

Као и до сада, организатори стручног оспособљавања достављају на e-mail tor@mgsi.gov.rs списак кандидата који су поднели захтев (попуњена excel табела) са фотографијама и потписима кандидата.

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВОЗАЧЕ ВОЗИЛА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ
КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБАН ДУПЛИКАТ СЕРТИФИКАТА ЗА ВОЗАЧА

1) Писмени захтев уз који се прилаже доказ о уплати Републичке административне таксе

310,00 динара на Т.Р. 840-742221843-57, модел 97
- Позив на број: шифра општине у зависности од општине пребивалишта;
- Сврха уплате: Такса на захтев за издавања сертификата (тарифни број 1.);
- Прималац: Буџет Републике Србије

810,00 динара на Т.Р. 840-742221843-57, модел 97
- Позив на број: шифра општине у зависности од општине пребивалишта;
- Сврха уплате: Републичка административна такса за издавање дупликата сертификата за превоз опасних материја (тарифни број 47. тачка 9 за издавање дупликата сертификата за превоз опасних материја);
- Прималац: Буџет Републике Србије

2) Фотокопија сертификата или потврда о одслушаној обуци за превоз опасне робе.

3) Потврда о оглашавању у Службеном гласнику неважећег Сертификата.

4) У случају да се ради о замени сертификата:

Приложити, постојећи сертификат уз захтев и доказ који потврђује разлог за издавање новог сертификата, са роком важења на новом обрасцу према старом обрасцу сертификата.

5) Скениран потпис и фотографија у електронском облику у формату (600 DPI) и величине до 100 кб.

Прилог:

Списак општина са позивом на број:

Вождовац 41-019

Младеновац 82-070

Сопот 47-017

Нови Београд 50-016

Земун 35-021

Стара Пазова 72-235

Инђија 44-212

Сурчин 17-124

Палилула 53-015

Врачар 38-020

Звездара 32-022

Гроцка 62-012

Стари град 44-018

Савски венац 50-016

Чукарица 65-011

Раковица 29-120

Барајево 68-010

Лазаревац 27-056

Обреновац 56-014

Ваљево 68-107

Мионица 85-069

Осечина 64-076

Лајковац 30-055

Уб 74-105

Љиг 12-061

Врање 47-114

Босилеград 14-028

Бујановац 08-030

Прешево 46-082

Сурдулица 07-095

Владичин Хан 56-111

Трговиште 83-102

Зајечар 41-116

Бољевац 20-026

Бор 17-027

Кладово 66-043

Књажевац 60-045

Мајданпек 06-063

Мајданпек 06-063

Неготин 76-072

Сокобања 10-094

Јагодина 04-096

Ћуприја 96-033

Деспотовац 87-036

Параћин 61-077

Свилајнац 98-097

Рековац 25-089

Крагујевац 48-049

Страгари 20-123

Кнић 63-044

Аранђеловац 89-003

Топола 86-101

Баточина 74-008

Лапово 26-121

Рача 34-086

Краљево 45-050

Врњачка Бања 44-115

Трстеник 80-103

Крушевац 39-052

Александровац 95-001

Брус 11-029

Варварин 65-108

Ћићевац 02-032

Лесковац 21-058

Бојник 23-025

Лебане 24-057

Медвеђа 91-067

Власотинце 50-113

Црна Трава 05-031

Лозница 18-059

Крупањ 42-051

Љубовија 09-062

Мали Зворник 97-065

Ниш 73-073

Нишка Бања 23-122

Дољевац 81-038

Гаџин Хан 78-039

Мерошина 88-068

Пантелеј 14-125

Црвени крст 11-126

Палилула 08-127

Медиана 05-128

Алексинац 92-002

Ражањ 28-088

Сврљиг 95-098

Нови Пазар 67-075

Рашка 31-087

Сјеница 19-091

Тутин 77-104

Пирот 55-079

Бабушница 80-006

Бела Паланка 71-009

Димитровград 84-037

Пожаревац 52-080

Мало Црниће 94-066

Костолац 02-129

Кучево 36-053

Петровац на Млави 58-078

Велико Градиште 59-110

Жагубица 35-118

Голубац 75-040

Жабари 38-117

Пријепоље 40-084

Нова Варош 70-074

Прибој на Лиму 43-083

Прокупље 37-085

Житорађа 32-119

Куршумлија 33-054

Блаце 29-023

Смедерево 16-092

Смедеревска Паланка 13-093

Велика Плана 62-109

Ужице 89-100

Бајина Башта 77-007

Ивањица 69-042

Пожега 49-081

Ариље 86-004

Чајетина 90-035

Косјерић 51-048

Чачак 93-034

Горњи Милановац 72-041

Лучани 15-060

Лучани 15-060

Шабац 92-099

Богатић 26-024

Коцељева 57-046

Владимирци 53-112

Нови Сад 11-223

Петроварадин 36-247

Сремски Карловци 27-250

Беочин 50-210

Бачка Паланка 65-205

Бач 68-204

Темерин 63-238

Жабаљ 48-243

Тител 60-239

Бачки Петровац 59-207

Врбас 57-240

Србобран 78-233

Бечеј 56-208

Кула 26-218

Вршац 54-241

Пландиште 93-228

Бела Црква 53-209

Зрењанин 51-242

Житиште 45-242

Сечањ 87-230

Нова Црња 20-220

Нови Бечеј 17-221

Кикинда 35-215

Нови Кнежевац 14-222

Панчево 02-226

Ковачица 32-216

Опово 05-225

Алибунар 74-202

Ковин 29-217

Сомбор 81-232

Апатин 71-203

Оџаци 08-224

Сремска Митровица 75-234

Пећинци 96-227

Рума 90-229

Ириг 41-213

Шид 66-237

Суботица 69-236

Сента 84-231

Ада 77-201

Бачка Топола 62-206

Мали Иђош 23-219

Кањижа 38-214

Чока 47-211

Косовска Митровица 41-310

Косовска Каменица 44-309

Витина 08-321

Ђаковица 62-303

Зубин Поток 96-324

Србица 17-318

Вучитрн 05-322

Пећ 29-314

Дечани 68-301

Исток 53-306

Клина 47-308

Обилић 87-327

Косово Поље 84-328

Ново Брдо 81-329

Глоговац 59-304

Липљан 35-312

Подујево 26-315

Призрен 20-317

Гора 75-331

Ораховац 32-313

Сува Река 14-319

Штимље 93-325

Качаник 50-307

Урошевац 11-320

Гњилане 56-305

Лепосавић 38-311

Звечан 78-330

Приштина 23-316

Штрпце 90-326

Град Београд 50-501

Република Србија 41-601

Град Нови Сад 20-511

АП Војводина 04-581

Град Ниш 87-521

Град Крагујевац 57-531

Град Приштина 27-541

АП Косово и Метохија 71-591