Насловна страна Актуелности О Управи Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОТ Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОТ Саветник за безбедност у транспорту опасног терета Возачи возила за ТОТ Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива
Насловна страна » О управи » Организација

Организација

Радом Управе руководи директор.

Управу чине Одсек за инспекцијски надзор транспорта опасног терета који у свом саставу поред пет радних места инспектора за транспорт опасног терета има и Групу за обезбеђење квалитета са три радна места за обезбеђење контролисања усаглашености амбалаже, односно покретне опреме под притиском или цистерне са важећим прописима као и Одсек за стручно оспособљавање, правне и опште послове у који припрема одобрења програма стручног оспособљавања, овлашћења, лиценце, именовања за тела за оцењивање усаглашености као и кадровске и рачуноводствено-финансијске послове.

Вршилац дужности директора је Зоран Васић-дипломирани инжењер саобраћаја.


Насловна страна О Управи Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт