Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива
Насловна страна » Возач возила за ТОТ » Овлашћени Организатори за обуку

Овлашћени Организатори за обуку

Организатори стручног оспособљавања кандидата за возача возила за транспорт опасног терета који су испунили услов према Правилнику о условима за издавање, односно одузимање овлашћења за стручно оспособљавање кандидата за возача возила за транспорт опасног терета ("Службени гласник РС", бр. 64/2013), су:

 1. „ЦОТОТ“ Нови Сад, Максима Горког 39
 2. ADR CENTRUM D.o.o. Трешњевац, Партизански пут 2
 3. „INSTITUT ALFAPREVING DOO BEOGRAD “, Београд, Интернационалних бригада 22/21
 4. Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад
 5. „СРБИЈАТРАНСПОРТ“ А.Д. Београд, Поенкареова 16
 6. Саобраћајна школа „ПИНКИ“ Нови Сад, Шумадијска 12А
 7. Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу, Косовска бр. 8, Крагујевац
 8. „Васић Безбедност“ доо Јагодина, Деоница бб
 9. “ADR Aspekt“ доо Београд-Земун, Двадесетдругог октобра 27 А

Организатори стручног оспособљавања који кандидате за возача возила за транспорт опасног терета оспособљавају према овлашћењима Министарства унутрашњих послова, по претходно важећeм закону о превозу опасних материја ("Службени лист СФРЈ" бр.27/90) и Правилнику о техничким условима које морају да испуњавају предузећа која врше стручно оспособљавање возача моторних возила којима се превозе опасне материје ("Службени лист СФРЈ", бр.76/90), као и према одобрењу Плана и програма стручног оспособљавања у складу са 8.2.2.6 ADR издатог од стране Управе за транспорт опасног терета 2013. године, су:

 1. „Пламен 014“ Ваљево, Косте Абрашевића 7а
 2. „Rico training centre“ д.о.о Броград, Арчибалда Рајса бр. 27
 3. „Инкоплан“ Ниш, Цара Душана 101/IX/3
 4. „Тригон инжињеринг“ д.о.о, Београд (Земун) ул. 22. октобра бр.27
 5. „Институт за превентиву заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој“ д.о.о. Нови Сад, Краљевића Марка 11
 6. Институт за безбедност, квалитет и заштиту животне средине „27 јануар“ Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 39
 7. „МД пројект институт“ д.о.о. Ниш, Краља Александра Ујединитеља 2/5
 8. „ОЗНА“ д.о.о Крагујевац, Драгољуба Милановића 101
 9. Привредна комора Србије, Београд, Ресавска 13-15
 10. Виша техничка школа, Нови Сад, Школска 1
 11. Саобраћајна техничка школа Земун, Цара Душана 262,
 12. „ADR“ д.о.о. Београд, Омладинских бригада 148

Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт