Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива
Насловна страна » Возач возила за ТОТ » Овлашћени Организатори за обуку

Овлашћени Организатори за обуку

Организатори стручног оспособљавања кандидата за возача возила за транспорт опасног терета који су испунили услов према Правилнику о условима за издавање, односно одузимање овлашћења за стручно оспособљавање кандидата за возача возила за транспорт опасног терета ("Службени гласник РС", бр. 64/2013), су:

 1. „ЦОТОТ“ Нови Сад, Максима Горког 39
 2. ADR CENTRUM D.o.o. Трешњевац, Партизански пут 2
 3. „INSTITUT ALFAPREVING DOO BEOGRAD “, Београд, Интернационалних бригада 22/21
 4. Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад
 5. „СРБИЈАТРАНСПОРТ“ А.Д. Београд, Поенкареова 16
 6. Саобраћајна школа „ПИНКИ“ Нови Сад, Шумадијска 12А
 7. Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу, Косовска бр. 8, Крагујевац
 8. „Васић Безбедност“ доо Јагодина, Деоница бб

Организатори стручног оспособљавања који кандидате за возача возила за транспорт опасног терета оспособљавају према овлашћењима Министарства унутрашњих послова, по претходно важећeм закону о превозу опасних материја ("Службени лист СФРЈ" бр.27/90) и Правилнику о техничким условима које морају да испуњавају предузећа која врше стручно оспособљавање возача моторних возила којима се превозе опасне материје ("Службени лист СФРЈ", бр.76/90), као и према одобрењу Плана и програма стручног оспособљавања у складу са 8.2.2.6 ADR издатог од стране Управе за транспорт опасног терета 2013. године, су:

 1. „Пламен 014“ Ваљево, Косте Абрашевића 7а
 2. „Rico training centre“ д.о.о Броград, Арчибалда Рајса бр. 27
 3. „Инкоплан“ Ниш, Цара Душана 101/IX/3
 4. „Тригон инжињеринг“ д.о.о, Београд (Земун) ул. 22. октобра бр.27
 5. „Институт за превентиву заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој“ д.о.о. Нови Сад, Краљевића Марка 11
 6. Институт за безбедност, квалитет и заштиту животне средине „27 јануар“ Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 39
 7. „МД пројект институт“ д.о.о. Ниш, Краља Александра Ујединитеља 2/5
 8. „ОЗНА“ д.о.о Крагујевац, Драгољуба Милановића 101
 9. Привредна комора Србије, Београд, Ресавска 13-15
 10. Виша техничка школа, Нови Сад, Школска 1
 11. Саобраћајна техничка школа Земун, Цара Душана 262,
 12. „ADR“ д.о.о. Београд, Омладинских бригада 148

Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт