Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива

Обавештења

18. decembar 2018.

OBAVEŠTENjE

ISPITI ZA SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNE ROBE ZA 2019. GODINU BIĆE ODRŽANI U SLEDEĆIM TERMINIMA:

  1. 21. mart 2019. godine (četvrtak) od 10:00 časova;
  2. 04. jul.2019. godine (četvrtak) od 10,00 časova;
  3. 10. oktobar 2019. godine (četvrtak) od 10,00 časova.

Ispiti se održavaju u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, (zgrada SIV 3).Prijave se dostavljaju isključivo u pisanoj formi, 20 dana pre zakazanog termina.

14. децембар 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ

ИСПИТИ ЗА САВЕТНИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ У ТРАНСПОРТУ ОПАСНЕ РОБЕ ЗА 2018. ГОДИНУ БИЋЕ ОДРЖАНИ У СЛЕДЕЋИМ ТЕРМИНИМА:

  1. 22. март 2018. године (четвртак) од 10 часова;
  2. 05. јул.2018. године (четвртак) од 10 часова
  3. 11. октобар 2018. године (четвртак) од 10 часова

Испити се одржавају у Београду, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, (зграда СИВ 3).Пријаве се достављају искључиво у писаној форми, 20 дана пре заказаног термина.

21. септембар 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ

ИСПИТ ЗА САВЕТНИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ У ТРАНСПОРТУ ОПАСНЕ РОБЕ биће одржан 12. октобра 2017. године (четвртак) од 10:00 часова и 07. децембра.2017. године (четвртак) од 10 часова у Београду, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, (зграда СИВ 3). Пријаве се достављају искључиво у писаној форми, до 27.09.2017. године.

27. април 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ

ИСПИТ ЗА САВЕТНИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ У ТРАНСПОРТУ опасне робе биће одржан у четвртак, 22. јуна 2017. године у 10:00 часова. Место полагања испита биће накнадно утврђено. Пријаве се достављају у писаној форми до 05. јуна 2017. године.На основу члана 5. став 3. Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања испита за издавање сертификата о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту опасног терета издаје се следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријави за полагање испита за
продужење рока важења сертификата

Уз пријаву за полагање испита за продужење рока важења сертификата за безбедност у транспорту опасног терета подноси се:

  1. фотокопија важећег сертификата, оверена уколико је издат од надлежног органа стране државе;
  2. потврда о стручној оспособљености за продужење рока важења сертификата;
  3. фотокопија личне карте;
  4. доказ о уплати трошкова полагања испита.

Пријава се подноси на адресу Управе у складу са правилником и у року наведеном уз термин за испит.

Управа за транспорт опасног терета

23. септембар 2013.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Позивају се грађани Републике Србије који су у другим државама стекли Сертификат о безбедности у транспорту опасног терета према 1.8.3 ADR/RID/ADN, као и правна лица која су именовала Саветника за безбедност у транспорту опасног терета, да доставе оверене копије Сертификата и Потврде о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту опасног терета Управи за транспорт опасног терета с обзиром да је у току формирање регистра Саветника за безбедност у транспорту опасног терета.

Управа за транспорт опасног терета


Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт