Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива

Списак Саветника за безбедност у ТОТ

12. фебруар 2015.

С обзиром на интересовање учесника у транспорту опасног терета који су се обраћали Управи због именовања Саветника за безбедност ангажовањем од већ постојећих у Републици Србији објављујемо списак Саветника за безбедност према редоследу Сертификата које је издала Управа као и списак Саветника за безбедност у транспорту опасног терета са Сертификатима из других држава који су на позив Управе од 23. септембра 2013. године доставили своје сертификате и потврде о стручној оспособљености.

Управа за транспорт опасног терета

Списaк издaтих сeртификaтa зa Сaвeтникa зa бeзбeднoст

Сaвeтници сa стрaним сeртификaтимa


Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт