Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива

Овлашћена тела

  • Завод за заваривање, ад Београд , Грчића Миленка 67
  • Машински факултет, Лабораторија CIAH, Београд, Краљице Марије 16
  • "ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА" ЦЕНТАР ЗА МОТОРЕ И ВОЗИЛА, Београд, Мије Аласа 12-14

Група производа на које се односи решење о овлашћивању и обим овлашћења

Пословно име и адреса
седишта ИТОУ
Производи/група
производа на које се
односи решење о
овлашћењу
Обим овлашћења
Машински факултет Универзитета у Београду, Лабораторија ЦИАХ, Краљице Марије 16, Београд тип амбалаже, односно
посуде под притиском
или цистерне за
транспорт опасног терета
оцењивање усаглашености типа амбалаже, односно посуда под притиском или цистерне за транспорт опасног терета у складу са захтевима Европског споразума о међународном друмском транспорту опасног терета (ADR 2013), одељци 6.1.5, 6.5.4, 6.5.6 и пододељци 6.8.2.3, 6.8.2.4 и 6.8.3.4
"Институт за нуклеарне науке Винча" - Центар за моторна возила, Београд, Михајла Петровића Аласа 12-14 тип амбалаже, односно
посуде под притиском
или цистерне за
транспорт опасног терета
оцењивање усаглашености типа амбалаже, односно посуда под притиском или цистерне за транспорт опасног терета у складу са захтевима Европског споразума о међународном друмском транспорту опасног терета (ADR 2013), одељци 6.1.5, 6.5.4, 6.5.6 и пододељци 6.8.2.3, 6.8.2.4 и 6.8.3.4
"Завод за заваривање" а.д. Београд, Грчића Миленка 67, Београд заварене челичне боце
под притиском, заварене
челичне боце за ТНГ,
заварена челична
бурад, бешавне челичне
боце, боце за растворени
ацетилен које се користе
у транспорту опасног
терета
оцењивање усаглашености типа конструкције за заварене челичне боце под притиском, заварене челичне боце за ТНГ, заварена челична бурад, бешавне челичне боце, боце за растворени ацетилен, које се користе у транспорту опасног терета у складу са захтевима поглавља 6.2. Европског споразума о мећународном друмском транспорту опасног терета (ADR 2013) и Правилника о покретној опреми под притиском ("Службени гласник РС" број 30/14)

Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт