Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОТ Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОТ Саветник за безбедност у транспорту опасног терета Возачи возила за ТОТ Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива

Обавештења

13. фебруар 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ
УЧЕСНИЦИМА У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА

У наредном периоду током 2015. године Управа ће посебну пажњу посветити контроли испуњености обавезе учесника у транспорту опасног терета (детаље видети на адреси: http://utot.gov.rs/ucesnici-tot.php ) да именују Саветника за безбедност у транспорту опасног терета (члан 18. Закона о транспорту опасног терета).

У циљу стварања услова учесницима у транспорту опасног терета да именују Саветника за безбедност у транспорту опасног терета (Саветник), Управа је током 2014. године организована четири испита и до сада издала више од 100 Сертификата за Саветника.

На молбу заинтересованих Управа је објавила списак Саветника (детаље видети на адреси: http://utot.gov.rs/savetnik-spisak-savetnika.php, који ће се допуњавати после следећих испита. (http://utot.gov.rs/ispiti-savetnici.php ).

Управа за транспорт опасног терета

5. мај 2014.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
УЧЕСНИЦИМА У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА

Организатори стручног оспособљавања кандидата за Саветника за безбедност у транспорту опасног терета у друмском (ADR), железничком (RID) и водном (ADN) саобраћају који су испунили услове према Правилнику о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно друго правно лице којем се издаје Лиценца за стручно оспособљавње кандидата за Саветника, су:

1. Институт за нуклеарне науке "Винча", п.фах 522, Београд за ADR и RID
2. Машински факултет Београд -Лабораторија ЦИАХ, Краљице Марије 16 за ADR и RID
3. Машински факултет у Нишу, Александра Медведева 14, за ADR и RID
4. "ТРИГОН ИНЖИЊЕРИНГ" Земун, 22.октобра 27 за ADR, RID и ADN
5. "ЦОТОТ" Нови Сад, Максима Горког 39 за ADR, RID и ADN
6. "ИНКОЛАН" Ниш, Цара Душана 101/IX/3 за ADR и RID
7. "ПЛАМЕН 014" Ваљево, Косте Абрашевића 7 за ADR и RID

И С П И Т
КАНДИДАТА ЗА САВЕТНИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА

Испит кандидата за Саветника за безбедност у транспорту опасног терета одржаће се:

Дана: 14.6.2014. године

Место: Београд, Саобраћајни факултет, ул. Војводе Степе 305, сала 125

Почетак: 10.00

Пријаве за полагање испита подносе се до 01.6.2014. године у писаној форми на адресу Управе.

Детаљније о испиту можете погледати у Правилнику о програму, начину и висини трошкова полагања испита за издавање сертификата о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту опасног терета на сајту Управе.

Управа за транспорт опасног терета


Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт