Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива

Уредбе

 1. УРЕДБА О ПОКРЕТНОЈ ОПРЕМИ ПОД ПРИТИСКОМ
  Објављена у "Службеном гласнику Републике Србије", број 120 од 30. децембра 2017. године.

Остале уредбе

 1. УРЕДБA О ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЕВИМА У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА ЗА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ БРОДОВА И ТЕХНИЧКИХ ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА ПОГОНСКИМ ГОРИВОМ
  Објављена у "Службеном гласнику Републике Србије", број 115/2013, 26.12.2013 и ступила на снагу 4.1.2014. године изузев члана 9. став 4 и члана 42. који се примењују од 1.1.2019. године.
 2. УРЕДБA О НАЧИНУ ПРИЗНАВАЊА ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА И ЗНАКОВА УСАГЛАШЕНОСТИ
  Сл. гласник РС бр. 98/09
 3. УРЕДБA О НАЧИНУ ИМЕНОВАЊА И ОВЛАШЋИВАЊА ТЕЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ
  Сл. гласник РС бр. 98/09
 4. УРЕДБA О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ, САДРЖАЈУ ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ, КАО И ОБЛИКУ, ИЗГЛЕДУ И САДРЖАЈУ ЗНАКА УСАГЛАШЕНОСТИ
  Сл. гласник РС бр. 98/09
 5. УРЕДБУ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ ПОВРЕДА ПРОПИСА ПРЕМА КАТЕГОРИЈИ ОПАСНОСТИ ОД НАСТУПАЊА ПОСЛЕДИЦА У ТРАНСПОРТУ ОПАСНЕ РОБЕ
  "Службени гласник РС", број 82 од 8. септембра 2017. године

Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт