Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива

ADR сертификати

ОБАВЕШТЕЊЕ
У ВЕЗИ СЕРТИФИКАТА ЗА ВОЗИЛО

ЗАКОН О ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА („Службени гласник РС“, бр.88/2010) чланом 38. утврђује услове за возило којим учесник може транспортовати опасан терет, међу којима је и важећи сертификат о одобрењу за возило за транспорт одређеног опасног терета. Према ADR 2013, поглавље 9.1, сертификат се издаје за тип возила ЕX II, EX III, FL, AT, OX или MEMU.

ОБЗИРОМ НА ЗАХТЕВЕ ЗА ПОСЕДОВАЊЕМ СЕРТИФИКАТА ЗА ВОЗИЛО КОЈЕ НИЈЕ ЕX II, EX III, FL, AT, OX или МЕМU, А КОЈИ СЕ СТАВЉАЈУ ПРЕД ПРЕВОЗНИКЕ, ОБАВЕШТАВАМО ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ДА ТАКАВ ЗАХТЕВ НЕМА УТЕМЕЉЕЊА У ПРОПИСИМА.

Управа за транспорт опасног терета


Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт